Lista completă a programelor de studiu accesibile prin admitere la Universitatea din Oradea, nivelul Licență

Nr. crt. Programul de studii Domeniul Descrierea programului Facultatea
1 Arte decorative Arte vizuale RO ENG Facultatea de Arte
2 Arte plastice (pictură) Arte vizuale RO ENG Facultatea de Arte
3 Arte plastice (grafică) Arte vizuale RO ENG Facultatea de Arte
4 Design Arte vizuale RO ENG Facultatea de Arte
5 Modă - design vestimentar Arte vizuale RO ENG Facultatea de Arte
6 Interpretare muzicală - canto Muzică RO ENG Facultatea de Arte
7 Interpretare muzicală - instrumente Muzică RO ENG Facultatea de Arte
8 Muzică Muzică RO ENG Facultatea de Arte
9 Construcţii civile, industriale și agricole Inginerie civilă RO ENG Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură
10 Inginerie sanitară şi protecţia mediului Inginerie civilă RO ENG Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură
11 Măsurători terestre şi cadastru Inginerie geodezică RO ENG Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură
12 Arhitectură Arhitectură RO ENG Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură
13 Drept Drept RO ENG Facultatea de Drept
14 Administraţie publică Ştiinţe administrative RO ENG Facultatea de Drept
15 Educaţie fizică şi sportivă Educaţie fizică şi sport RO ENG Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
16 Sport și performanță motrică Educaţie fizică şi sport RO ENG Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
17 Geografia turismului Geografie RO ENG Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
18 Geografia turismului (în limba engleză) Geografie RO ENG Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
19 Planificare teritorială Geografie RO ENG Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
20 Kinetoterapie și motricitate specială Kinetoterapie RO ENG Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
21 Kinetoterapie și motricitate specială (în limba engleză) Kinetoterapie RO ENG Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
22 Ştiinţa mediului Ştiinţa mediului RO ENG Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
23 Calculatoare Calculatoare şi tehnologia informaţiei RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
24 Tehnologia informaţiei Calculatoare şi tehnologia informaţiei RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
25 Automatică şi informatică aplicată Ingineria sistemelor RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
26 Electromecanică Inginerie electrică RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
27 Electromecanică (la Beiuş) Inginerie electrică RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
28 Sisteme electrice Inginerie electrică RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
29 Electronică aplicată Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaționale RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
30 Reţele şi software de telecomunicaţii Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaționale RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
31 Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic Inginerie şi management RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
32 Energetică industrială Inginerie energetică RO ENG Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
33 Ingineria sistemelor electroenergetice Inginerie energetică RO ENG Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
34 Ingineria sistemelor de energii regenerabile Inginerie industrială RO ENG Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
35 Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor Inginerie industrială RO ENG Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
36 Inginerie economică industrială Inginerie şi management RO ENG Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
37 Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic Inginerie şi management RO ENG Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
38 Autovehicule rutiere Ingineria autovehiculelor RO ENG Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică
39 Tehnologia construcţiilor de maşini Inginerie industrială RO ENG Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică
40 Inginerie economică în domeniul mecanic Inginerie şi management RO ENG Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică
41 Inginerie economică în domeniul mecanic Inginerie şi management RO ENG Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică
42 Mecatronică Mecatronică şi robotică RO ENG Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică
43 Robotică Mecatronică şi robotică RO ENG Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică
44 Istorie Istorie RO ENG Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
45 Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene RO ENG Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
46 Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză) Relaţii internaţionale şi studii europene RO ENG Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
47 Jurnalism Ştiinţe ale comunicării RO ENG Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
48 Comunicare și relații publice Ştiinţe ale comunicării RO ENG Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
49 Studii de securitate Ştiinţe politice RO ENG Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
50 Ştiinţe politice Ştiinţe politice RO ENG Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
51 Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană)/ Limba și literatura română Limbă şi literatură RO ENG Facultatea de Litere
52 Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană)/ Limba şi literatura română Limbă şi literatură RO ENG Facultatea de Litere
53 Limba şi literatura germană - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)/ Limba şi literatura română Limbă şi literatură RO ENG Facultatea de Litere
54 Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană) Limbă şi literatură RO ENG Facultatea de Litere
55 Asistenţă medicală generală Sănătate RO ENG Facultatea de Medicină şi Farmacie
56 Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Sănătate RO ENG Facultatea de Medicină şi Farmacie
57 Nutriție și dietetică Sănătate RO ENG Facultatea de Medicină şi Farmacie
58 Farmacie Sănătate RO ENG Facultatea de Medicină şi Farmacie
59 Medicină Sănătate RO ENG Facultatea de Medicină şi Farmacie
60 Medicină dentară Sănătate RO ENG Facultatea de Medicină şi Farmacie
61 Medicină (în limba engleză) Sănătate RO ENG Facultatea de Medicină şi Farmacie
62 Radiologie şi imagistică Sănătate RO ENG Facultatea de Medicină şi Farmacie
63 Tehnică dentară Sănătate RO ENG Facultatea de Medicină şi Farmacie
64 Agricultură Agronomie RO ENG Facultatea de Protecţia Mediului
65 Horticultură Horticultură RO ENG Facultatea de Protecţia Mediului
66 Peisagistică Horticultură RO ENG Facultatea de Protecţia Mediului
67 Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice Ingineria mediului   Facultatea de Protecţia Mediului
68 Controlul şi expertiza produselor alimentare Ingineria produselor alimentare   Facultatea de Protecţia Mediului
69 Tehnologia prelucrării produselor agricole Ingineria produselor alimentare   Facultatea de Protecţia Mediului
70 Ingineria prelucrării lemnului Inginerie forestieră   Facultatea de Protecţia Mediului
71 Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală   Facultatea de Protecţia Mediului
72 Exploatări forestiere Silvicultură   Facultatea de Protecţia Mediului
73 Silvicultură Silvicultură   Facultatea de Protecţia Mediului
74 Zootehnie Zootehnie   Facultatea de Protecţia Mediului
75 Biologie Biologie   Facultatea de Ştiinţe
76 Chimie Chimie   Facultatea de Ştiinţe
77 Fizică Fizică   Facultatea de Ştiinţe
78 Fizică medicală Fizică   Facultatea de Ştiinţe
79 Fizică medicală (în limba engleză) Fizică   Facultatea de Ştiinţe
80 Informatică Informatică   Facultatea de Ştiinţe
81 Matematică Matematică   Facultatea de Ştiinţe
82 Economia comerţului, turismului şi serviciilor Administrarea afacerilor   Facultatea de Ştiinţe Economice
83 Economia comerţului, turismului şi serviciilor Administrarea afacerilor   Facultatea de Ştiinţe Economice
84 Administrarea afacerilor (în limba engleză) Administrarea afacerilor   Facultatea de Ştiinţe Economice
85 Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate   Facultatea de Ştiinţe Economice
86 Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate   Facultatea de Ştiinţe Economice
87 Afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale   Facultatea de Ştiinţe Economice
88 Afaceri internaţionale (în limba engleză) Economie şi afaceri internaţionale   Facultatea de Ştiinţe Economice
89 Afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale   Facultatea de Ştiinţe Economice
90 Finanţe şi bănci Finanţe   Facultatea de Ştiinţe Economice
91 Finanţe şi bănci Finanţe   Facultatea de Ştiinţe Economice
92 Management Management   Facultatea de Ştiinţe Economice
93 Management Management   Facultatea de Ştiinţe Economice
94 Marketing Marketing   Facultatea de Ştiinţe Economice
95 Marketing Marketing   Facultatea de Ştiinţe Economice
96 Asistenţă socială Asistenţă socială   Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
97 Psihologie Psihologie   Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
98 Sociologie Sociologie   Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
99 Resurse umane Sociologie   Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
100 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Ştiinţe ale educaţiei   Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
101 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Ştiinţe ale educaţiei   Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
102 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară) Ştiinţe ale educaţiei   Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
103 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Beiuş) Ştiinţe ale educaţiei   Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
104 Psihopedagogie specială Ştiinţe ale educaţiei   Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
105 Teologie ortodoxă pastorală Teologie   Facultatea de Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman"
×

TOP

Universitatea din Oradea practică un regim de taxe flexibil, competitiv și adaptat pieței noastre.

Iar la nivel european este unul dintre cele mai convenabile.

CONVINGE-TE AICI!

Taxe mici!