Lista completă a programelor de studiu accesibile prin admitere la facultate, Universitatea din Oradea, nivelul Licență. Faceți click pe capul de tabel pentru ordonare, și CTRL+F pentru căutare folosind browser-ul.

Programul de studii Domeniul Facultatea
Administrarea afacerilor (în limba engleză) Administrarea afacerilor Facultatea de Științe Economice
Administraţie publică Ştiinţe administrative Facultatea de Drept
Afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Facultatea de Științe Economice
Afaceri internaţionale (în limba engleză) Economie şi afaceri internaţionale Facultatea de Științe Economice
Agricultură Agronomie Facultatea de Protecţia Mediului
Arhitectură Arhitectură Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură
Arte decorative Arte vizuale Facultatea de Arte
Arte plastice (grafică) Arte vizuale Facultatea de Arte
Arte plastice (pictură) Arte vizuale Facultatea de Arte
Asistenţă medicală generală Sănătate Facultatea de Medicină şi Farmacie
Asistenţă socială Asistenţă socială Facultatea de Științe Socio-Umane
Automatică şi informatică aplicată Ingineria sistemelor Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Autovehicule rutiere Ingineria autovehiculelor Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală Sănătate Facultatea de Medicină şi Farmacie
Biologie Biologie Facultatea de Informatică și Științe
Calculatoare Calculatoare şi tehnologia informaţiei Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Chimie Chimie Facultatea de Informatică și Științe
Construcţii civile, industriale și agricole Inginerie civilă Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură
Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate Facultatea de Științe Economice
Controlul şi expertiza produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Facultatea de Protecţia Mediului
Design Arte vizuale Facultatea de Arte
Drept Drept Facultatea de Drept
Economia comerţului, turismului şi serviciilor Administrarea afacerilor Facultatea de Științe Economice
Educaţie fizică şi sportivă Educaţie fizică şi sport Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Electromecanică Inginerie electrică Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Electromecanică (la Beiuş) Inginerie electrică Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Electronică aplicată Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaționale Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Energetică industrială Inginerie energetică Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
Exploatări forestiere Silvicultură Facultatea de Protecţia Mediului
Farmacie Sănătate Facultatea de Medicină şi Farmacie
Finanţe şi bănci Finanţe Facultatea de Științe Economice
Fizică medicală Fizică Facultatea de Informatică și Științe
Geografia turismului Geografie Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Geografia turismului (în limba engleză) Geografie Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Horticultură Horticultură Facultatea de Protecţia Mediului
Informatică Informatică Facultatea de Informatică și Științe
Inginerie electrică și calculatoare Inginerie electrică Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Ingineria prelucrării lemnului Inginerie forestieră Facultatea de Protecţia Mediului
Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice Ingineria mediului Facultatea de Protecţia Mediului
Ingineria sistemelor de energii regenerabile Inginerie industrială Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial

Ingineria sistemelor electroenergetice

Inginerie energetică

 

Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial

Energetică și tehnologii informatice

Inginerie energetică

Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial
Inginerie economică în domeniul mecanic Inginerie şi management Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

Inginerie economică industrială

 

Inginerie şi management Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
Construcții pentru sisteme de alimentare cu apă și canalizări Inginerie civilă Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Facultatea de Protecţia Mediului
Interpretare muzicală - canto Muzică Facultatea de Arte
Interpretare muzicală - instrumente Muzică Facultatea de Arte
Istorie Istorie Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Jurnalism Ştiinţe ale comunicării Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Kinetoterapie și motricitate specială Kinetoterapie Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Kinetoterapie și motricitate specială (în limba engleză) Kinetoterapie Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Limba şi literatura engleză - Limbă şi literatură modernă (franceză, germană)/ Limba și literatura română Limbă şi literatură Facultatea de Litere
Limba şi literatura franceză - Limbă şi literatură modernă (engleză, germană)/ Limba şi literatura română Limbă şi literatură Facultatea de Litere
Limba şi literatura germană -Limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)/ Limba şi literatura română Limbă şi literatură Facultatea de Litere
Limba şi literatura română - Limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană) Limbă şi literatură Facultatea de Litere
Management Management Facultatea de Științe Economice
Marketing Marketing Facultatea de Științe Economice
Măsurători terestre şi cadastru Inginerie geodezică Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură
Matematică Matematică Facultatea de Informatică și Științe
Mecatronică Mecatronică şi robotică Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
Medicină Sănătate Facultatea de Medicină şi Farmacie
Medicină (în limba engleză) Sănătate Facultatea de Medicină şi Farmacie
Medicină dentară Sănătate Facultatea de Medicină şi Farmacie
Modă - design vestimentar Arte vizuale Facultatea de Arte
Muzică Muzică Facultatea de Arte
Nutriție și dietetică Sănătate Facultatea de Medicină şi Farmacie
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Ştiinţe ale educaţiei Facultatea de Științe Socio-Umane
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară) Ştiinţe ale educaţiei Facultatea de Științe Socio-Umane
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Beiuş) Ştiinţe ale educaţiei Facultatea de Științe Socio-Umane
Peisagistică Horticultură Facultatea de Protecţia Mediului
Planificare teritorială Geografie Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Psihologie Psihologie Facultatea de Științe Socio-Umane
Psihopedagogie specială Ştiinţe ale educaţiei Facultatea de Științe Socio-Umane
Radiologie şi imagistică Sănătate Facultatea de Medicină şi Farmacie
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză) Relaţii internaţionale şi studii europene Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Resurse umane Sociologie Facultatea de Științe Socio-Umane
Reţele şi software de telecomunicaţii Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaționale Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Robotică

Mecatronică şi robotică Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

Robotics (în limba engleză)

Mecatronică și robotică Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
Silvicultură Silvicultură Facultatea de Protecţia Mediului
Sisteme electrice Inginerie electrică Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Sociologie Sociologie Facultatea de Științe Socio-Umane
Ştiinţe politice Ştiinţe politice Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Studii de securitate Ştiinţe politice Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Tehnică dentară Sănătate Facultatea de Medicină şi Farmacie
Tehnologia construcţiilor de maşini Inginerie industrială Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
Tehnologia informaţiei Calculatoare şi tehnologia informaţiei Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Tehnologia prelucrării produselor agricole Ingineria produselor alimentare Facultatea de Protecţia Mediului
Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor Inginerie industrială Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
Teologie ortodoxă pastorală Teologie Facultatea de Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman"
Zootehnie Zootehnie Facultatea de Protecţia Mediului

 

×

TOP