Lista completă a programelor de studiu accesibile prin admitere la facultate, Universitatea din Oradea, nivelul Licență. Faceți click pe capul de tabel pentru ordonare, și CTRL+F pentru căutare folosind browser-ul.

Programul de studii Domeniul Descrierea Facultatea
Administrarea afacerilor (în limba engleză) Administrarea afacerilor   Facultatea de Științe Economice
Administraţie publică Ştiinţe administrative RO ENG Facultatea de Drept
Afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale   Facultatea de Științe Economice
Afaceri internaţionale (în limba engleză) Economie şi afaceri internaţionale   Facultatea de Științe Economice
Agricultură Agronomie RO ENG Facultatea de Protecţia Mediului
Arhitectură Arhitectură RO ENG Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură
Arte decorative Arte vizuale RO ENG Facultatea de Arte
Arte plastice (grafică) Arte vizuale RO ENG Facultatea de Arte
Arte plastice (pictură) Arte vizuale RO ENG Facultatea de Arte
Asistenţă medicală generală Sănătate RO ENG Facultatea de Medicină şi Farmacie
Asistenţă socială Asistenţă socială   Facultatea de Științe Socio-Umane
Automatică şi informatică aplicată Ingineria sistemelor RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Autovehicule rutiere Ingineria autovehiculelor RO ENG Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Sănătate RO ENG Facultatea de Medicină şi Farmacie
Biologie Biologie   Facultatea de Informatică și Științe
Calculatoare Calculatoare şi tehnologia informaţiei RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Chimie Chimie   Facultatea de Informatică și Științe
Construcţii civile, industriale și agricole Inginerie civilă RO ENG Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură
Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate   Facultatea de Științe Economice
Controlul şi expertiza produselor alimentare Ingineria produselor alimentare   Facultatea de Protecţia Mediului
Design Arte vizuale RO ENG Facultatea de Arte
Drept Drept RO ENG Facultatea de Drept
Economia comerţului, turismului şi serviciilor Administrarea afacerilor   Facultatea de Științe Economice
Educaţie fizică şi sportivă Educaţie fizică şi sport RO ENG Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Electromecanică Inginerie electrică RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Electromecanică (la Beiuş) Inginerie electrică RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Electronică aplicată Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaționale RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Energetică industrială Inginerie energetică RO ENG Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
Exploatări forestiere Silvicultură   Facultatea de Protecţia Mediului
Farmacie Sănătate RO ENG Facultatea de Medicină şi Farmacie
Finanţe şi bănci Finanţe   Facultatea de Științe Economice
Fizică Fizică   Facultatea de Informatică și Științe
Fizică medicală Fizică   Facultatea de Informatică și Științe
Fizică medicală (în limba engleză) Fizică   Facultatea de Informatică și Științe
Geografia turismului Geografie RO ENG Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Geografia turismului (în limba engleză) Geografie RO ENG Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Horticultură Horticultură RO ENG Facultatea de Protecţia Mediului
Informatică Informatică   Facultatea de Informatică și Științe
Inginerie electrică și calculatoare Inginerie electrică   Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Ingineria prelucrării lemnului Inginerie forestieră   Facultatea de Protecţia Mediului
Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice Ingineria mediului   Facultatea de Protecţia Mediului
Ingineria sistemelor de energii regenerabile Inginerie industrială RO ENG Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial

Ingineria sistemelor electroenergetice

Inginerie energetică

 

RO ENG Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial

Energetică și tehnologii informatice

Inginerie energetică

RO ENG Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial
       
Inginerie economică în domeniul mecanic Inginerie şi management RO ENG Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

Inginerie economică industrială

 

Inginerie şi management RO ENG Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări Inginerie civilă RO ENG Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală   Facultatea de Protecţia Mediului
Interpretare muzicală - canto Muzică RO ENG Facultatea de Arte
Interpretare muzicală - instrumente Muzică RO ENG Facultatea de Arte
Istorie Istorie RO ENG Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Jurnalism Ştiinţe ale comunicării RO ENG Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Kinetoterapie și motricitate specială Kinetoterapie RO ENG Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Kinetoterapie și motricitate specială (în limba engleză) Kinetoterapie RO ENG Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană)/ Limba și literatura română Limbă şi literatură RO ENG Facultatea de Litere
Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană)/ Limba şi literatura română Limbă şi literatură RO ENG Facultatea de Litere
Limba şi literatura germană - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)/ Limba şi literatura română Limbă şi literatură RO ENG Facultatea de Litere
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană) Limbă şi literatură RO ENG Facultatea de Litere
Management Management   Facultatea de Științe Economice
Marketing Marketing   Facultatea de Științe Economice
Măsurători terestre şi cadastru Inginerie geodezică RO ENG Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură
Matematică Matematică   Facultatea de Informatică și Științe
Mecatronică Mecatronică şi robotică RO ENG Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
Medicină Sănătate RO ENG Facultatea de Medicină şi Farmacie
Medicină (în limba engleză) Sănătate RO ENG Facultatea de Medicină şi Farmacie
Medicină dentară Sănătate RO ENG Facultatea de Medicină şi Farmacie
Modă - design vestimentar Arte vizuale RO ENG Facultatea de Arte
Muzică Muzică RO ENG Facultatea de Arte
Nutriție și dietetică Sănătate RO ENG Facultatea de Medicină şi Farmacie
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Ştiinţe ale educaţiei   Facultatea de Științe Socio-Umane
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară) Ştiinţe ale educaţiei   Facultatea de Științe Socio-Umane
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Beiuş) Ştiinţe ale educaţiei   Facultatea de Științe Socio-Umane
Peisagistică Horticultură RO ENG Facultatea de Protecţia Mediului
Planificare teritorială Geografie RO ENG Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Psihologie Psihologie   Facultatea de Științe Socio-Umane
Psihopedagogie specială Ştiinţe ale educaţiei   Facultatea de Științe Socio-Umane
Radiologie şi imagistică Sănătate RO ENG Facultatea de Medicină şi Farmacie
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene RO ENG Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză) Relaţii internaţionale şi studii europene RO ENG Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Resurse umane Sociologie   Facultatea de Științe Socio-Umane
Reţele şi software de telecomunicaţii Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaționale RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Robotică

Mecatronică şi robotică RO ENG Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

Robotics (în limba engleză)

Mecatronică și robotică RO ENG Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
Silvicultură Silvicultură   Facultatea de Protecţia Mediului
Sisteme electrice Inginerie electrică RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Sociologie Sociologie   Facultatea de Științe Socio-Umane
Ştiinţa mediului Ştiinţa mediului RO ENG Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Ştiinţe politice Ştiinţe politice RO ENG Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Studii de securitate Ştiinţe politice RO ENG Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Tehnică dentară Sănătate RO ENG Facultatea de Medicină şi Farmacie
Tehnologia construcţiilor de maşini Inginerie industrială RO ENG Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
Tehnologia informaţiei Calculatoare şi tehnologia informaţiei RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Tehnologia prelucrării produselor agricole Ingineria produselor alimentare   Facultatea de Protecţia Mediului
Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor Inginerie industrială RO ENG Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
Teologie ortodoxă pastorală Teologie   Facultatea de Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman"
Zootehnie Zootehnie   Facultatea de Protecţia Mediului

 

×

TOP