Nr.

Domeniu

Program de studii

Facultate

1

Arte vizuale

Arte decorative

Arte

2

Arte vizuale

Arte plastice (Grafică)

Arte

3

Arte vizuale

Arte plastice (Pictură)

Arte

4

Arte vizuale

Design

Arte

5

Nr.Arte vizuale

Modă – design vestimentar

Arte

6

Muzică

Interpretare muzicală – canto

Arte

7

Muzică

Interpretare muzicală – instrumente

Arte

8

Muzică

Muzică

Arte

9

Arhitectură

Arhitectură

CCA

10

Inginerie civilă

Construcţii Civile, Industriale şi Agricole

CCA

11

Inginerie civilă

Inginerie sanitară și protecția mediului

CCA

12

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

CCA

13

Drept

Drept

D

14

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

D

15

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

GTS

16

Educaţie fizică şi sport

Sport şi performanţă motrică

GTS

17

Geografie

Geografia turismului

GTS

18

Geografie

Geografia turismului (în limba engleză)

GTS

19

Geografie

Geografie

GTS

20

Geografie

Planificare teritorială

GTS

21

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială

GTS

22

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba engleză)

GTS

23

Ştiinţa mediului

Ştiinţa mediului

GTS

24

Inginerie energetică

Energetică industrială

IEMI

25

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

IEMI

26

Inginerie industrială

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

IEMI

27

Inginerie industrială

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

IEMI

28

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

IEMI

29

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială

IEMI

30

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

IETI

31

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Tehnologia informaţiei

IETI

32

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

IETI

33

Inginerie electrică

Electromecanică

IETI

34

Inginerie electrică

Electromecanică (la Beiuş)

IETI

35

Inginerie electrică

Sisteme electrice

IETI

36

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Electronică aplicată

IETI

37

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Reţele şi software de telecomunicaţii

IETI

38

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

IETI

39

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

IMT

40

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

IMT

41

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

IMT

42

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic (ID)

IMT

43

Mecatronică şi robotică

Mecatronică

IMT

44

Mecatronică şi robotică

Robotică

IMT

45

Istorie

Istorie

IRISPSC

46

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

IRISPSC

47

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză)

IRISPSC

48

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

IRISPSC

49

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

IRISPSC

50

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice

IRISPSC

51

Ştiinţe politice

Studii de securitate

IRISPSC

52

Limbă şi literatură

Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană) / Limba şi literatura română

Litere

53

Limbă şi literatură

Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană) / Limba şi literatura română

Litere

54

Limbă şi literatură

Limba şi literatura germană – O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) / Limba şi literatura română

Litere

55

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană)

Litere

56

Sănătate

Asistenţă medicală generală

MF

57

Sănătate

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

MF

58

Sănătate

Farmacie

MF

59

Sănătate

Medicină

MF

60

Sănătate

Medicină (în limba engleză)

MF

61

Sănătate

Medicină dentară

MF

62

Sănătate

Nutriţie şi dietetică

MF

63

Sănătate

Radiologie şi imagistică

MF

64

Sănătate

Tehnică dentară

MF

65

Agronomie

Agricultură

PM

66

Horticultură

Horticultură

PM

67

Horticultură

Peisagistică

PM

68

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

PM

69

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

PM

70

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

PM

71

Inginerie forestieră

Ingineria prelucrării lemnului

PM

72

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

PM

73

Silvicultură

Exploatări forestiere

PM

74

Silvicultură

Silvicultură

PM

75

Zootehnie

Zootehnie

PM

76

Biologie

Biologie

ST

77

Chimie

Chimie

ST

78

Fizică

Fizică

ST

79

Fizică

Fizică medicală

ST

80

Fizică

Fizică medicală (în limba engleză)

ST

81

Informatică

Informatică

ST

82

Matematică

Matematică

ST

83

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

STEC

84

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

STEC

85

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

STEC

86

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale

STEC

87

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale (ID)

STEC

88

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale (în limba engleză)

STEC

89

Finanţe

Finanţe şi bănci

STEC

90

Management

Management

STEC

91

Marketing

Marketing

STEC

92

Marketing

Marketing (ID)

STEC

93

Asistenţă socială

Asistenţă socială

STSU

94

Psihologie

Psihologie

STSU

95

Sociologie

Resurse umane

STSU

96

Sociologie

Sociologie

STSU

97

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

STSU

98

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IFR)

STSU

99

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară)

STSU

100

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Beiuş)

STSU

101

Ştiinţe ale educaţiei

Psihopedagogie specială

STSU

102

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

TO

×

TOP

Universitatea din Oradea practică un regim de taxe flexibil, competitiv și adaptat pieței noastre.

Iar la nivel european este unul dintre cele mai convenabile.

CONVINGE-TE AICI!

Taxe mici!