TAXE ADMITERE LICENȚĂ

 

În cadrul concursului de admitere se percep următoarele taxe:

Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON

Taxa pentru contestații - 150 RON

Taxa de înmatriculare - 100 RON

Taxă procesare dosar (pentru candidați cu studii anterioare efectuate în străinătate) - 150 Euro

Candidații care se înscriu la mai multe facultăți vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, conform metodologiilor proprii.

Taxa pentru contestații nu va fi percepută în situațiile generate de erorile operatorilor Universității din Oradea.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidați cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii;
 • cei aflați în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei care au cel puțin un părinte angajat sau pensionat al Universității din Oradea;
 • cei care au cel puțin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat;
 • cei care au obținut în perioada studiilor liceale premii/distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale.

Candidații care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente:

 • copii după certificate de deces ale părinților;
 • adeverințe de la Centrele de plasament sau case de tip familial;
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susținătorilor legali;
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susținătorilor legali;
 • documente care să ateste obținerea în perioada studiilor liceale a distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale.

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a facultăților.

 

TAXE ADMITERE MASTER

 

În cadrul concursului de admitere se percep următoarele taxe:

Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON

Taxa pentru contestații - 150 RON

Taxa de înmatriculare - 100 RON

Taxă procesare dosar (pentru candidați cu studii anterioare efectuate în străinătate) - 150 Euro

Candidații care se înscriu la mai multe facultăți vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, conform metodologiilor proprii.

Taxa pentru contestații nu va fi percepută în situațiile generate de erorile operatorilor Universității din Oradea.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidați cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii;
 • cei aflați în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei care au cel puțin un părinte angajat sau pensionat al Universității din Oradea;
 • cei care au cel puțin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat.

Candidații care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente:

 • copii după certificate de deces ale părinților;
 • adeverințe de la Centrele de plasament sau case de tip familial;
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susținătorilor legali;
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susținătorilor legali.

 

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a facultăților.

 

TAXE DE ȘCOLARIZARE

 

×

TOP

Universitatea din Oradea practică un regim de taxe flexibil, competitiv și adaptat pieței noastre.

Iar la nivel european este unul dintre cele mai convenabile.

CONVINGE-TE AICI!

Taxe 2019-2020