GHIDUL ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

- SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023 -

 

Prezentul Ghid sintetizează calendarul admiterii, criteriile de admitere și numărul de locuri scoase la concurs de fiecare facultate în parte. Pentru toate detaliile specifice admiterii fiecărei facultăți se vor consulta Metodologiile proprii, afișate pe pagina web a facultății respective.

Informațiile generale referitoare la admitere, actele necesare la dosarul de înscriere, desfășurarea admiterii pentru locurile bugetate special alocate unor categorii de candidați, confirmarea locului ocupat și alte informații sunt detaliate în Metodologia organizării admiterii la studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2023-2024 a Universității din Oradea, afișată pe site-ul universității.

 

 1. FACULTATEA DE ARTE

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408129

 

Înscrierile la concursul de  admitere,  sesiunea  Septembrie  2023 se  fac  la secretariatul Facultăţii de Arte, corpul M, parter, între orele 09.00-16.00, iar sâmbăta între orele 09.00-12.00 cu programare telefonică. Înscrierea se poate realiza și online prin încărcarea documentelor de către  candidați pe  platforma  universității cu    asumarea responsabilității  de  către  candidați cu  privire  la autenticitatea  și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

DEPARTAMENTUL MUZICĂ

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023:

       Înscrierea candidaţilor: 04.09 - 09.09.2023

       Proba 1 eliminatorie: 11.09.2023

       Proba 2 practică: 12.09.2023

       Afişarea rezultatelor: 13.09.2023

       Contestaţii: 13.09-14.09.2023

       Confirmări: 14.09 - 15.09.2023

       Afişarea rezultatelor finale: 18.09.2023

DEPARTAMENTUL ARTE VIZUALE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023:

Înscrierea candidaţilor: 04.09 - 09.09. 2023

Proba 1 eliminatorie: 11.09.2023

Proba 2 practică: 12.09.2023

Afişarea rezultatelor: 13.09.2023

Contestaţii: 13.09-14.09.2023

Confirmări: 14.09 - 15.09.2023

Afişarea rezultatelor finale: 18.09.2023

 

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

1.

Muzică

Muzică

3 ani

180 credite

5

2

Interpretare muzicală - instrumente

4 an

240 credite

 

5

0

Interpretare muzicală –

canto

0

4

2.

Arte vizuale

Arte plastice (Pictură)

3 ani

180 credite

4

11

Arte plastice (Grafică)

1

11

Arte decorative

4

13

Design

0

3

Modă- design vestimentar

4

7

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (9 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 de locuri pe universitate)

3. Criterii admitere:

Domeniul Muzică

Proba 1 ELIMINATORIE: –probă de aptitudini muzicale (admis/respins)

Proba 2 DE SPECIALITATE: -Probă de tehnică şi interpretare

Verificarea cunoştinţelor teoretice desfăşurată pe baza a două subprobe:

a.     Aptitudini vocale / instrumentale(75% din nota finală):-

b.     Interviu în vederea evaluării cunoştinţelor teoretice muzicale (25% din nota finală):

 

Criterii de departajare:

1. Nota obţinută la subproba de specialitate Aptitudini vocale / instrumentale.

 2.  În  cazul  în  care  după  primul  criteriu  de  departajare  se  menține egalitatea, candidații vor fi departajați în funcțiede media la bacalaureat.

3.  În situația în  care și după  criteriul 2 de departajere  se menține egalitatea, candidații vor fi departajați după media generală a celor 4 ani de liceu.

Notă:Tot materialul se va interpreta din memorie.

 

Domeniul Arte vizuale

Proba eliminatorie: Mapă cu minim 10 lucrări; Interviu

Proba practică: Desen  (100% din nota finală)

 

Criteriu de departajare: departajarea candidaţilor cu medii egale se va face în funcţie de media examenului de bacalaureat.

 

 

 1. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

  

 1. FACULTATEA DE CONSTRUCŢII, CADASTRU ŞI ARHITECTURĂ

Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 4, tel. 0259 422421

 

Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9-15 în zilele lucrătoare sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

Domeniul

Arhitectură

Domeniile:

Inginerie civilă

Inginerie geodezică

Înscrierea candidatilor

04– 14.09.2023

04 – 15.09.2023

Proba I, eliminatorie (desen liber)

15.09.2023

-

Proba a II-a              (desen tehnic)

Proba a III-a (portofoliu de lucrări transmis online)

15.09.2023

04– 14.09.2023

-

Afisarea rezultatelor preliminare

16.09.2023

16.09.2023

Depunerea contestatiilor

18.09.2023 orele 9-12

18.09.2023 orele 9-12

Confirmarea ocuparii locului

19 – 20.09.2023

19 – 20.07.2023

Redistribuirea candidaţilor şi afişarea rezultatelor finale

21.09.2023

21.09.2023

 

Nr. crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/nr. credite

Locuri buget

Locuri taxa

Criterii de admitere

1

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole

4 ani

240 credite

0

 13

Media la examenul de bacalaureat

În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont de:

-     nota obţinută la Matematică la examenul de bacalaureat,

- certificatul obţinut la proba „Evaluarea competenţelor digitale” la examenul de bacalaureat.

Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări

6

 39

2

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

0

 17

 

3.

 

Arhitectură

 

Arhitectură

 

6 ani

360 credite

10

 

 

 

 

 

 

 

 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proba 1: Desen liber – probă eliminatorie (admis/respins – notarea: 40% din media finală)

Proba 2: Desen tehnic* (40% din media finală),

Proba 3: Portofoliul de lucrări (admis / respins),Media la examenul de bacalaureat (20% din media finală).

 

*Se declară admis (în ordinea mediei obținute și în limita locurilor disponibile) candidatul care a obținut calificativul admis la probele eliminatorii – portofoliu și desen liber - și nota minimă 5 (cinci) la probele notate.

 

În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont de: prima notă de la examenul de bacalaureat .

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă ( 9 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 locuri pe universitate)
 3. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 

 1. FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408124, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Înscrierea la concursul de admitere se face la sediul facultății, strada Universității nr. 1, Pavilion C, etajul II, conform calendarului afișat, între orele 9.00-15.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Sesiunea Septembrie 2023

Înscrierile şi confirmarea locului (pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2023) se fac la sediul Facultăţii de Geografie, Turism şi Sport, str. Universităţii, nr 1, pavilionul C, etaj II, de luni până vineri, între orele 900 – 1500 după cum urmează:

 • 6 septembrie – 8 septembrie 2023 - înscrierea candidaţilor (testul eliminatoriu pentru programul de studii Kinetoterapie şi motricitate specială ( în limba engleză) va fi susţinut în ziua înscrierii candidatului)
 • 11 septembrie 2023 – concursul de admitere: proba eliminatorie - testarea capacităţii motrice – parcurs aplicativ. În situaţii speciale (cu argumentare) testul eliminatoriu poate fi susţinut în ziua înscrierii candidatului.
 • 11 septembrie 2023 – afişarea rezultatelor provizorii
 • 12 septembrie – 13 septembrie 2023 – confirmarea acceptării locului – etapa I
 • 13 septembrie 2023 - afişarea rezultatelor după etapa I
 • 14 septembrie 2023 – confirmare candidaţi admişi prin redistribuire – etapa a II - a, până la ora 1400
 • 15 septembrie 2023 – afişarea rezultatelor finale

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

 

Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sportivă***

3 ani/ 180 credite

0

0

1. Proba eliminatorie

-           testarea capacităţii motrice – parcurs aplicativ la alegere evaluat cu admis/respins;

-           pentru programul de studiu Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba engleză) se va susţine şi un test oral de limba engleză - conversaţie liberă evaluat cu admis/respins.

2. Media bacalaureat 100%.

 

2.

 

Kinetotera-pie

Kinetoterapie şi motricitate specială

3 ani/ 180 credite

0

24

Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba engleză)**

0

22

3.

Geografie

Geografia

turismului

3 ani/ 180 credite

0

92

1. Proba eliminatorie la specializarea în limba engleză – interviu  în limba engleză – conversație liberă evaluat cu admis/respins*

 

2. Media bacalaureat 100%.

 

Geografia turismului (în limba engleză)**

0

34

Planificare

teritorială

11

31* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă ( 9 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 de locuri pe universitate)

**Candidații care au studiat și promovat limba engleză în liceu sau dețin un certificat de competență lingvistică pentru limba engleză sau au fost admiși la un alt program cu predare în limba engleză, nu trebuie să mai susțină proba eliminatorie, fiind declarați admiși. Aceştia vor depune la înscriere un act justificativ care să ateste situația invocată

***La programul de licenţă  Educaţie fizică şi sportivă pot fi admişi pe locurile fără taxă, în sesiunea din Septembrie 2023, absolvenţii de liceu cu bacalaureat care, pe parcursul studiilor liceale au obţinut locurile I – V la Jocurile Olimpice sau la Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene de juniori, tineret şi seniori la una din disciplinele sportive cuprinse în programul Jocurilor Olimpice. La înscriere candidatul va depune diploma obţinută la concurs şi o adeverinţă eliberată de Federaţia de specialitate în care se menţionează rezultatul obţinut.

 1. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 

 1. FACULTATEA DE INFORMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408161

 Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9-16 în zilele lucrătoare și sâmbăta între orele 9.00-12.

Sesiunea SEPTEMBRIE

 1. Concursul de admitere

Înscrierea candidaţilor    04.09.23 (ora 8:00) – 15.09.23 (ora 12:00)

Afişarea rezultatelor preliminare  15.09.23 (ora 16:00)

Depunerea contestaţiilor            18.09.23 (ora 8:00 – 14:00)

Afișarea rezultatelor după contestaţii      18.09.23 (ora 16:00)

 1. Confirmarea locurilor obţinute prin concurs

Confirmarea locurilor obţinute prin concurs          19.09.23 (ora 8:00) – 22.09.23 (ora 12:00)

Afişarea rezultatelor finale          22.09.23 (ora 16:00)

 


Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Biologie

Biologie

3 ani / 180 credite

0

46

•           Diploma de bacalaureat

•           Media de admitere este maximul dintre:

-           media generală la bacalaureat;

-           nota la proba Biologie din cadrul examenului de bacalaureat.

2.

Chimie

Chimie

14

13

•           Diploma de bacalaureat

•           Media de admitere este maximul dintre:

-           media generală la bacalaureat;

-           nota la proba Chimie sau Biologie din cadrul examenului de bacalaureat.

3.

Fizică

Fizică medicală

18

18

•           Diploma de bacalaureat

•           Media de admitere este maximul dintre:

-           media generală la bacalaureat;

-           nota la proba Fizică, Biologie, Chimie sau Matematică din cadrul examenului de bacalaureat.

4.

Matematică

Matematică

3

20

•           Diploma de bacalaureat

•           Media de admitere este maximul dintre:

-           media generală la bacalaureat;

-           nota la proba Matematică sau Informatică din cadrul examenului de bacalaureat.

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă ( 9 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 locuri pe universitate)

Criterii de departajare la medii egale: nota de la proba scrisă diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, E.c, din cadrul examenului de bacalaureat.

 1. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 

 1. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408 104, 0259 408204

Înscrierile se fac în  sala A009 ( Pavilion A, parter) între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta între orele 9.00 – 12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale, la adresa  de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Sesiunea Septembrie 2023

 04.09.2023 - 19.09.2023 ora 12 Înscrieri (fizic la sala A009 sau online)

19.09.2023 ora 14 Afişare liste primare - la sala A009 și la https://ieti.uoradea.ro/ro/admitere

20.09.2023 - 22.09.2023 ora 12  Confirmări - la sala A009

22.09.2023 ora 14 Afişare liste finale - la sala A009 și la https://ieti.uoradea.ro/ro/admitere

 

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

 

  0

0

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

Tehnologia informaţiei

 

0

0

2.

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

0

0

3.

Inginerie electrică

Electromecanică

 

0

34

Electromecanică la Beius

 

0

15

Inginerie electrică şi calculatoare

0

25

Sisteme electrice

 

7

33

4.

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Electronică aplicată

 

2

37

Reţele şi software de telecomunicaţii

0

28

5.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

3

29

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă ( 9 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 locuri pe universitate)

Criterii de departajare la medii egale:

 1. Departajarea la medii egale: media/nota de la proba Matematică la examenul de bacalaureat.
 2. În cazul perpetuării situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de media/nota de la proba Competenţe digitale la examenul de bacalaureat.
 3. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 

 1. FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Str. Universităţii nr. 1, tel.: + 4 0259 408 106

 

Înscrierile se fac între orele 9:00 – 16:00, în zilele lucrătoare (de luni până vineri), sălile E 202 și A 107, campus central sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

  Sesiunea Septembrie 2023

04 – 18 septembrie 2023 - înscrierea candidaţilor;

18 septembrie 2023, ora 17:00 - afişarea rezultatelor preliminare;

19 – 21 septembrie 2023 - confirmarea candidaţilor admişi – etapa I;

21 septembrie 2023, ora 17:00 – afişarea rezultatelor în urma etapei I;

22 septembrie 2023, până la ora 12:00 – confirmarea candidaţilor admişi – etapa a II-a;

22 septembrie 2023, ora 17:00 - afișarea listelor finale cu rezultatele concursului de admitere.

 

Nr. crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

4 ani

240 credite

22

44

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

 

Energetică industrială

0

30

Energetică şi tehnologii informatice

11

16

2.

Inginerie industrială

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

11

1

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

18

28

3.

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială

13

25

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă ( 9 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 locuri pe universitate)

Criterii de departajare la medii egale:

 1. nota obţinută la proba „Matematică”, la examenul de bacalaureat;
 2. calificativul obţinut la proba de bacalaureat „Evaluarea competenţelor digitale”;
 3. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 

 1. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ

Str. Universităţii nr. 1, tel.: 0259 408136, 0259 408141

Înscrierile se fac:

 • Online, pe platforma pusă la dispoziție de către Universitatea din Oradea, prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale
 • La sediul facultății, în Pavilionul B, parter, sala B 016, între orele 9.00 – 15.00, în zilele lucrătoare.

 

Sesiunea Septembrie 2023:

4 – 14 septembrie 2023– Înscrierea candidaţilor;

18 septembrie 2023 - Afişarea rezultatelor preliminare;

19 - 20 septembrie 2023 – Confirmarea rezultatelor (Etapa I);

22 septembrie 2023, până la ora 1200 -Afişarea rezultatelor finale;

22 septembrie 2023, până la ora 1400 - Confirmarea rezultatelor (Etapa a II-a - numai pentru candidații admiși prin redistribuire).

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

4 ani/ 240 credite

0

14

Locurile se vor ocupa prin concurs de dosare, pe baza următoarelor criterii:

- MA = MB ,

unde:

MA = Media Admitere;

MB = Media Bacalaureat.

- Criteriu eliminatoriu pentru candidații care optează pentru programul de studiu Robotică (în limba engleză): existența la dosarul de înscriere a unui document care să ateste cunoașterea limbii engleze (certificat de competență lingvistică, respectiv adeverință de la liceu sau foaie matricolă din care să rezulte studierea limbii engleze în liceu).

2.

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

8

54

3.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

15

27

4.

Mecatronică robotică

Mecatronică

15

9

 

 

Robotică (în limba engleză)

 

9

28

 

Robotică

0

50

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă ( 9 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 de locuri pe universitate)

 

Învăţământ la distanţă (ID):

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri cu taxă

 

Criterii de admitere

1.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

4 ani/ 240 credite

42

Locurile se vor ocupa prin concurs de dosare, pe baza următoarelor criterii:

- MA = MB ,

unde:

MA = Media Admitere;

MB = Media Bacalaureat.

 

Criterii de departajare la medii egale (pentru toate programele de studii):

 1. Nota obţinută la proba “Matematică” a examenului de Bacalaureat;
 2. Calificativul obţinut la proba „Evaluarea competenţelor digitale” a examenului de Bacalaureat.

În cazul în care un candidat nu a susţinut proba “Matematică” sau proba  „Evaluarea competenţelor digitale” la examenul de Bacalaureat, se va considera nota 1 la proba respectivă.

 1. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 

 

 1. FACULTATEA DE ISTORIE, RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

Str. Universităţii nr. 5, tel.: 0259 408 167, 0259 408 443

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii în zilele lucrătoare între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta între orele 9.00-12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

Sesiunea Septembrie 2023:

4 - 19 septembrie 2023  - înscrierea candidaţilor

19 septembrie 2023 afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor după ora 16,00

20 septembrie  – 21 septembrie 2023  confirmări (faza 1)

22 septembrie 2023 confirmări (faza 2)

22 septembrie 2023  afișarea rezultatelor finale după ora 16,00.

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

3 ani/ 180 credite

0

74

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

 

 - Media notelor de la disciplina Limba Engleză din liceu, minim 8,00 sau Certificat de atestare a competențelor lingvistice (lb.engleză) rescunoscut la nivel național, european, internațional.

(pentru programul de studii în limba engleză)

 

 

Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză)

0

75

2.

Ştiinţe politice

 

Ştiinţe politice

 

6

56

3.

Studii de securitate

 

Studii de securitate

 

0

75

4.

Istorie

Istorie

 

2

23

5.

 

Ştiinţe ale comunicării

 

Jurnalism

 

2

31

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă ( 9 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 locuri pe universitate)

Criterii de departajare ]n caz de medii egale:

- nota de la disciplina Limba română de la examenul de bacalaureat – scris.

 1. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 1. FACULTATEA DE LITERE

Str. Universităţii nr. 1, telefon: 0259 408178; 0259 408267

 

Înscrierea se face la sediul facultăţii, Pavilionul C parter, sala C 010 de luni până vineri între orele 8:30 – 16:00 sau on line prin următoarele modalități:

 1. Încărcarea documentelor de către candidați pe portalul de admitere al Universității din Oradea, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale
 2. SAU: Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic în cazul înscrierii la sediul facultății
 3. SAU: Actele trimise electronic (scanate față/verso), la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

           

Sesiunea Septembrie 2023

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română - O

limba şi literatura modernă

(engleză/ franceză/germană)

3 ani/ 180 credite

0

19

1. Rezultatul  Evaluării competențelor lingvistice la limba străină din cadrul examenului de bacalaureat (notat cu admis/respins)

 

2. Media bacalaureat

 – 100%

 

2

Limba şi literatura engleză - O

limbă şi literatură modernă

(franceză, germană)/Limba şi

literatura română

0

68

3

Limba şi literatura franceză - O

Limba şi literatura modernă

(engleză, germană) / Limba şi

literatura română

2

37

4

Limba şi literatura germană - O

Limba şi literatura modernă

(engleză/ franceză)/Limba şi

literatura română

4

11

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă ( 9 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 locuri pe universitate)

 

CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE:

 1. Nota la bacalaureat la disciplina Limba şi Literatura română

Prezentarea unui certificat de competență lingvistică recunoscut internațional, obținut în ultimii 4 ani. (ECL, Cambridge, IELTS, TOEFEL, DELF, GOETHE, DSD, ÖSD, TELC). Va avea prioritate candidatul cu cel mai bun scor/cel mai mare nivel prezentat printr-un astfel de certificat.

 1. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 

 1. FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

P-ţa 1 Decembrie, nr. 10, tel.: 0259 408 559, 0259 408 405, 0770 150 308

Înscrierea candidaţilor se face online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

Sesiunea Septembrie 2023:

- 04 – 12 septembrie 2023 - înscrierea candidaților

- 15 septembrie 2023 – susținerea probelor de concurs

- 16 septembrie 2023 – afișarea rezultatelor

- 18 – 19  septembrie 2023 – confirmarea înscrierii candidaților admiși

- 20 septembrie 2023 – reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 18 – 19 septembrie 2023

- 21 septembrie 2023 - predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după semnare, la sediul facultăţii

 

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1

Sanatate

Farmacie

5 ani/

300 credite

8

29

Test grilă, la alegere între: Biologie (cls.a IX-a) sau Biologie (cls.a XI-a) sau Chimie organică sau Chimie anorganică;

Balneofizioki-netoterapie şi recuperare

3 ani/

180 credite

0

25

- Test grilă  Biologie  (cls.a XI-a)

 

Obs. La înscriere candidaţii vor opta pentru cele cinci specializări în ordinea preferinţelor. Distribuirea pe specializări se va face ţinând cont de nota obţinută la testul grilă și opţiunile făcute în prealabil.

 

Radiologie şi imagistică

3 ani/

180 credite

0

2

Tehnică dentară

 

0

16

Nutriţie şi dietetică

0

36

 

 

 

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă ( 9 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 de locuri pe universitate)

 

Departajarea în caz de medii egale:

 1. Media de la bacalaureat
 2. Nota obţinută la bacalaureat, proba scrisă transdisciplinară, în funcţie de profil sau filieră

TEMATICA PENTRU TESTUL DE LIMBĂ ENGLEZĂ

Testul de limbă engleză constă dintr-o conversație liberă pe teme de cultură generală în limba engleză.

Testul este oral și are caracter eliminatoriu.

 1. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 

 1. FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI

Str. General Magheru nr. 26, tel.: 0259 408277, 0259 408440

 

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Protecţia Mediului Oradea, Str. General Magheru, nr. 26,  sau în  locuri special amenajate anunţate prin afişare, între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta în datele de 16 Septembrie 2023 și 23 Septembrie 2023; între orele 9.00 – 12.00..

Sesiunea Septembrie 2023: 

04 septembrie - 16  septembrie  2023 - înscrierea candidaţilor

18 septembrie 2023 - afişarea rezultatelor

18 septembrie - 21 septembrie 2023 - confirmarea locului

22 septembrie 2023 - afişarea listelor finale

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Agronomie

Agricultură

 

4 ani/ 240 credite

0

2

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

2.

Horticultură

Horticultură

 

0

33

Peisagistică

 

0

11

3.

Silvicultură

Silvicultură

 

0

40

Exploatări forestiere

 

0

20

4.

Zootehnie

Zootehnie

 

0

22

5.

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

0

11

6.

Inginerie forestieră

Ingineria prelucrării lemnului

0

13

7.

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

0

38

Tehnologia prelucrării produselor agricole

0

7

8.

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

0

50

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă ( 9 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare în caz de medii egale: nota (media) la proba de examen ,,Limba şi literatura română” obţinută la examenul de bacalaureat.

 1. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 

 1. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

str. Universităţii nr. 1, tel.: 0259.408.109 – Decanat, 0259.408.276 – Secretariat facultate

 

Înscrierile se fac onsite sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale sau la sediul  facultăţii între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri) și sâmbăta între orele 9.00 – 12,00.

Candidații care optează (și) pentru programele de studii cu predare în limba engleză trebuie să demonstreze cunoașterea limbii engleze, prin depunerea la dosar a unui document în acest sens: certificat de competență lingvistică, adeverință de la liceu sau foaie matricolă/situație școlară – criteriu eliminatoriu

Sesiunea Septembrie 2023:

 4 - 14 septembrie 2023 - înscrierea candidaţilor

15 septembrie 2023 – afişarea rezultatelor provizorii;

18 septembrie 2023, între orele 900-1500 – depunerea contestaţiilor (

18 septembrie 2023 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor!

19-20 septembrie 2023 – confirmarea ocupării locului

21 septembrie 2023 – afişarea rezultatelor finale, la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).

Studii universitare de licenţă - Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (ECTS)

3 ani/ 180 credite

0

22

Media generală de admitere =

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

 

2.

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune (CIG)

0

2

3.

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale (AI)

0

19

4.

Finanţe

Finanţe şi bănci (FB)

0

8

5.

Marketing

Marketing (MK)

0

4

7.

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză) (AAE)

3 ani/ 180 credite

0

6

Media generală de admitere =

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

Criteriu eliminatoriu: existența la dosarul de înscriere a unui document care să ateste cunoașterea limbii engleze de către candidat: certificat de competență lingvistică, respectiv adeverință de la liceu sau foaie matricolă din care să rezulte studierea limbii engleze în liceu cel puțin 1 an

8.

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale (în limba engleză) (AIE)

0

8

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă ( 9 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de bacalaureat
 2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat.
 3. Nota la proba (disciplina) Limba română la examenul de bacalaureat, respectiv nota la proba (disciplina) Limba engleză la examenul de bacalaureat în cazul specializărilor cu predare în limba engleză

 

Studii universitare de licenţă - Învăţământ la distanţă (ID)

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri cu taxă

Criterii de admitere

1.

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (ECTS)

3 ani/ 180 credite

18

Media generală de admitere =

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

2.

Finanţe

Finanţe şi bănci (FB)

18

 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de bacalaureat
 2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat.
 3. Nota la proba (disciplina) Limba română la examenul de bacalaureat

Notă. În cazul în care un candidat nu a susţinut / nu dovedeşte susţinerea la examenul de bacalaureat a probelor (disciplinelor) ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă / respectivele probe.

 1. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 

 1. FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Str. Universităţii, nr.5, Tel/fax: 0259 408439

 

Înscrierile se fac la sediul facultăţii, de luni până vineri, între orele 9-16 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

Sesiunea Septembrie 2023:

         

4 - 14 septembrie 2023  - înscrierea candidaţilor

15 septembrie 2023 afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor după ora 14,00

18 septembrie  – 19 septembrie 2023  confirmări (faza 1)

20 septembrie -21 septembrie 2023 confirmări (faza 2)

22 septembrie 2023  afișarea rezultatelor finale după ora 14,00.

.

Învăţământ cu frecvenţă/ IF

 

Nr.crt

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1

Asistenţă socială

Asistenţă socială

3 ani /

 180 credite

0

66

Media examenului de bacalaureat.

 

Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei: nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat.

.

2

Psihologie

Psihologie

 

0

0

3

Sociologie

Sociologie

 

0

28

4

Resurse umane

 

0

26

5

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

0

0

6

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Beiuş)

0

24

7

Psihopedagogie specială

0

0

8

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară)

0

8

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă ( 9 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 locuri pe universitate)
 3. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 

Învăţământ cu frecvenţă redusă/ IFR

Nr crt

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata

/ nr. credite

Locuri cu taxă

 

Criterii de admitere

1.

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

3 ani

 180 credite

32

 

Media examenului de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei: nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat.

 

 

 1. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „EPISCOP DR. VASILE COMAN”

Str. Universităţii nr.1, tel.0259-408182

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii, de luni până vineri, între orele 9.00-16.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

Sesiunea Septembrie 2023:

04 - 19 septembrie 2023            - înscrierea candidaţilor

20  septembrie 2023                  - afişarea rezultatelor;

20 - 21 septembrie 2023             - confirmări

21 septembrie 2023                   - redistribuiri şi liste finale

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

4 ani/ 240

credite

27

1

 

Media examenului de bacalaureat.

 

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă ( 9 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. Media generală a anilor de liceu
 2. Nota la disciplina Limba şi literatura română – proba scrisă, de la bacalaureat
 3. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin metodologia proprie de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 

În cazuri bine justificate, rectorul Universităţii din Oradea poate acorda derogări de la prevederile prezentului ghid, cu condiţia încadrării în normele legale.

 

 

×

TOP