GHIDUL ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

- SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

PROPUNERE

 

 

Prezentul Ghid sintetizează calendarul admiterii, criteriile de admitere și numărul de locuri scoase la concurs de fiecare facultate în parte. Pentru toate detaliile specifice admiterii fiecărei facultăți se vor consulta Metodologiile proprii, afișate pe pagina web a facultății respective.

Informațiile generale referitoare la admitere, actele necesare la dosarul de înscriere, desfășurarea admiterii pentru locurile bugetate special alocate unor categorii de candidați, confirmarea locului ocupat și alte informații sunt detaliate în Metodologia organizării admiterii la studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2022-2023 a Universității din Oradea, afișată pe site-ul universității.

 

 1. FACULTATEA DE ARTE

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408129

 

Înscrierile la concursul de  admitere,  sesiunea se  2022 se  fac  la secretariatul Facultăţii de Arte, corpul M, parter, între orele 09.00-16.00, iar sâmbăta între orele 09.00-12.00 cu programare telefonică. Înscrierea se poate realiza și online prin încărcarea documentelor de către  candidați pe  platforma  universității cu    asumarea responsabilității  de  către  candidați cu  privire  la autenticitatea  și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

Domeniul Muzică

Înscrierea candidaţilor: 05.09 - 10.09. 2022

Proba 1 eliminatorie:12.09.2022

Proba 2 practică: 13.09.2022

Afişarea rezultatelor: 14.09.2022

Contestaţii: 14.09-15.09.2022

Confirmări: 15.09 - 16.09.2022

Afişarea rezultatelor finale: 19.09.2022

Domeniul Arte vizuale

Înscrierea candidaţilor: 05.09 - 10.09. 2022

Proba 1 eliminatorie: 12.09.2022

Proba 2 practică: 13.09.2022

Afişarea rezultatelor: 14.09.2022

Contestaţii: 14.09-15.09.2022

Confirmări: 15.09 - 16.09.2022

Afişarea rezultatelor finale: 19.09.2022

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

1.

Muzică

Muzică

3 ani

180 credite

8

3

Interpretare muzicală - instrumente

4 an

240 credite

 

3

0

Interpretare muzicală –

canto

7

2

2.

Arte vizuale

Arte plastice (Pictură)

3 ani

180 credite

1

12

Arte plastice (Grafică)

0

9

Arte decorative

1

13

Design

0

5

Modă- design vestimentar

4

6

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)

Criterii admitere:

Domeniul Muzică

Proba 1 ELIMINATORIE: –probă de aptitudini muzicale (admis/respins)

Proba 2 DE SPECIALITATE: -Probă de tehnică şi interpretare

Verificarea cunoştinţelor teoretice desfăşurată pe baza a două subprobe:

a.     Aptitudini vocale / instrumentale(75% din nota finală):-

b.      Interviu în vederea evaluării cunoştinţelor teoretice muzicale (25% din nota finală):

 

Criterii de departajare:

1. Nota obţinută la subproba de specialitate Aptitudini vocale / instrumentale.

 2.  În  cazul  în  care  după  primul  criteriu  de  departajare  se  menține egalitatea, candidații vor fi departajați în funcțiede media la bacalaureat.

3.  În  situația  în  care  și  după  criteriul  2  de  departajere  se  menține  egalitatea, candidații vor fi departajați după media generală a celor 4 ani de liceu.

Notă:Tot materialul se va interpreta din memorie.

Domeniul Arte vizuale

Proba eliminatorie: Mapă cu minim 10 lucrări; Interviu

Proba practică: Desen  (100% din nota finală)

 

Criteriu de departajare: departajarea candidaţilor cu medii egale se va face în funcţie de media examenului de bacalaureat.

 

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

 

 

 1. FACULTATEA DE CONSTRUCȚII, CADASTRU ȘI ARHITECTURĂ

Str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr.4, teL. 0259422421

 

Înscrierile se fac la sediul facultății între orele 9-15 în zilele lucrătoare sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

                                                         Domeniul Arhitectură            Inginerie civilă și

                                                                                                             Inginerie geodezică                                                                                                                                            

·       înscrierea candidaților

05 – 15.09.2022

05 – 15.09.2022

·       - proba I, eliminatorie  (desen liber)

 16.09.2022

 

-

·       - proba a II-a (desen tehnic)

16.09.2022

·       - proba a III-a (portofoliul de lucrări  depus on-line/ electronic la înscriere)

05 – 15.09.2022

17.09.2022

·       - afisarea rezultatelor preliminare

17.09.2022

17.09.2022

·       - depunerea contestatiilor

19.09.2022 (ora 9- 12)

  19.09.2022 (ora 9- 12)

·       confirmarea ocupării locului

20– 21.09.2022                                 

  20– 21.09.2022                                 

 • Redistribuirea candidaţilor şi afişarea  rezultatelor finale                                                                                                                                                         22.09.2022                                                                                                                                                 22.09.2022                             

      

Nr.

crt.

Domeniu de

licență

Program de studii

Durata/nr.

credite

Locuri buget

Locuri

taxă*

Criterii de admitere

 

 

1

 

 

Inginerie civilă

Construcții civile,industriale și agricole

 

 

 

 

 

 

4 ani/

240 credite

 

0

 

27

Media la examenul de bacalaureat

În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont de:

-       nota obţinută la Matematică la examenul de bacalaureat,

- certificatul obţinut la proba „Evaluarea competenţelor digitale” la examenul de bacalaureat.

Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări

 

9

 

35

 

2

 

Inginerie geodezică

 

Măsurători terestre și cadastru

 

 

2

 

 

34

 

 

 

3

 

 

Arhitectură

 

 

Arhitectură

 

 

6 ani/

360 credite

 

 

0

 

 

9

Proba 1: Desen liber – probă eliminatorie (admis/respins)

Proba 2: Desen tehnic (40% din media finală),

Proba 3: Portofoliul de lucrări (40% din media finală),

Media la examenul de bacalaureat (20% din media finală).

În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont de: prima notă de la examenul de bacalaureat .

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)

 

 

3. FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408124, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Înscrierile şi confirmarea locului (pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2022) se fac la sediul Facultăţii de Geografie, Turism şi Sport, str. Universităţii, nr 1, pavilionul C, etaj II, de luni până vineri, între orele 9.00 – 15.00 după cum urmează:

 • 6 .09 – 8 .09  2022 - înscrierea candidaţilor (testul eliminatoriu pentru programul de studii Kinetoterapie şi motricitate specială  ( în limba engleză) va fi susţinut în ziua înscrierii candidatului)
 • 9 .09 2022 – concursul de admitere: proba eliminatorie - testarea capacităţii  motrice – parcurs aplicativ. În situaţii speciale (cu argumentare) testul eliminatoriu poate fi susţinut în ziua înscrierii candidatului.
 • 9 .09 2022  – afişarea rezultatelor provizorii
 • 12 .09 – 13 .09  2022 – confirmarea acceptării locului – etapa I
 • 13 .09 2022 - afişarea rezultatelor după etapa I
 • 14 .09 2022  – confirmare candidaţi admişi prin redistribuire – etapa a II - a, până la ora 1400
 • 16 .09 2022 – afişarea rezultatelor finale

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

 

Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sportivă***

3 ani/ 180 credite

0

25

1. Proba eliminatorie

-            testarea capacităţii motrice – parcurs aplicativ la alegere evaluat cu admis/respins;

-           pentru programul de studiu Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba engleză) se va susţine şi un test oral de limba engleză - conversaţie liberă evaluat cu admis/respins.

2. Media bacalaureat 100%.

 

2.

 

Kinetotera-pie

Kinetoterapie şi motricitate specială

3 ani/ 180 credite

0

43

Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba engleză)**

0

42

3.

Geografie

Geografia

turismului

3 ani/ 180 credite

0

88

1. Proba eliminatorie la specializarea în limba engleză – interviu  în limba engleză – conversație liberă evaluat cu admis/respins*

 

2. Media bacalaureat 100%.

 

Geografia turismului (în limba engleză)**

5

30

Planificare

teritorială

5

40

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)

4. FACULTATEA DE INFORMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408161

Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9-16 în zilele lucrătoare și sâmbăta între orele 9.00-12.

Sesiunea Septembrie2022

 1. Concursul de admitere

Înscrierea candidaţilor 05.09.22 (ora 8:00) – 15.09.22 (ora 12:00)

Afişarea rezultatelor preliminare 15.09.22 (ora 16:00)

Depunerea contestaţiilor 16.09.22 (ora 8:00 – 14:00)

Afișarea rezultatelor după contestaţii 16.09.22 (ora 16:00)

 1. Confirmarea locurilor obţinute prin concurs

Confirmarea locurilor obţinute prin concurs (Etapa I) 19.09.22 (ora 8:00) – 20.09.22 (ora 12:00)

Afişarea rezultatelor după redistribuire 20.09.22 (ora 16:00)

Confirmarea locurilor obţinute prin concurs (Etapa II) 21.09.22 (ora 8:00) – 22.09.22 (ora 12:00)

Afişarea rezultatelor finale 22.09.22 (ora 16:00)

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Biologie

Biologie

3 ani / 180 credite

1

51

•            Diploma de bacalaureat

•           Media de admitere este maximul dintre:

-           media generală la bacalaureat;

-           nota la proba Biologie din cadrul examenului de bacalaureat.

2.

Chimie

Chimie

18

13

•            Diploma de bacalaureat

•           Media de admitere este maximul dintre:

-           media generală la bacalaureat;

-           nota la proba Chimie sau Biologie din cadrul examenului de bacalaureat.

3.

Fizică

Fizică medicală

16

22

•            Diploma de bacalaureat

•           Media de admitere este maximul dintre:

-           media generală la bacalaureat;

-           nota la proba Fizică, Biologie, Chimie sau Matematică din cadrul examenului de bacalaureat.

4.

Informatică

Informatică

0

0

•           Diploma de bacalaureat

•           Media de admitere este maximul dintre:

-           media generală la bacalaureat;

-           nota la proba Matematică sau Informatică din cadrul examenului de bacalaureat.

5.

Matematică

Matematică

1

18

•            Diploma de bacalaureat

•           Media de admitere este maximul dintre:

-           media generală la bacalaureat;

-           nota la proba Matematică sau Informatică din cadrul examenului de bacalaureat.

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare la medii egale: nota de la proba scrisă diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, E.c, din cadrul examenului de bacalaureat.

 1. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408 104, 0259 408204

Înscrierile se fac în sala A003 (Pavilion A, parter) între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta între orele 9.00 – 12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale, la adresa  de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Sesiunea  Septembrie 2022

 • 09.2022 - 20.09.2022 Înscrieri (fizic la sala A002 sau online) ora 12
 • 09.2022 Afişare liste primare - la sala A002 și la https://ieti.uoradea.ro/ro/admitere ora 14
 • 09.2022 Confirmări - la sala A002 21.09.2022 - ora 12             
 • 09.2022 Afişare liste finale - la sala A002 și la https://ieti.uoradea.ro/ro/admitere ora 14

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

 

 

0

1

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

Tehnologia informaţiei

 

0

1

2.

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

0

11

3.

Inginerie electrică

Electromecanică

 

0

37

Inginerie electrică şi calculatoare

0

24

Sisteme electrice

 

6

30

4.

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Electronică aplicată

 

1

39

Reţele şi software de telecomunicaţii

0

30

5.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

13

30

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă ( 20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare la medii egale:

 1. Departajarea la medii egale: media/nota de la proba Matematică la examenul de bacalaureat.
 2. În cazul perpetuării situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de media/nota de la proba Competenţe digitale la examenul de bacalaureat.

 

 

 1. FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Str. Universităţii nr. 1, tel.: + 4 0259 408 106

Înscrierile se fac între orele 9:00 – 16:00, în zilele lucrătoare (de luni până vineri), sala A 108, pavilion A, etaj I, campus central sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.                 

  Sesiunea Septembrie  2022

 • 05 – 16 .09 2022 - înscrierea candidaţilor;
 • 16 .09 2022, ora 17:00 - afişarea rezultatelor preliminare;
 • 19 – 21 .09 2022 - confirmarea candidaţilor admişi – etapa I;
 • 21 .09 2022, ora 17:00 – afişarea rezultatelor în urma etapei I;
 • 22 .09 2022, până la ora 12:00 – confirmarea candidaţilor admişi – etapa a II-a;
 • 22 .09 2022, ora 17:00 - afișarea listelor finale cu rezultatele concursului de admitere.

 

Nr. crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

4 ani

240 credite

18

43

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

 

Energetică industrială

0

0

Energetică şi tehnologii informatice

23

16

2.

Inginerie industrială

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

21

2

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

18

28

3.

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială

5

28

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)

 

 

Criterii de departajare la medii egale:

 1. nota obţinută la proba „Matematică”, la examenul de bacalaureat;
 2. calificativul obţinut la proba de bacalaureat „Evaluarea competenţelor digitale”;

 

 

 1. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ

Str. Universităţii nr. 1, tel.: 0259 408136, 0259 408141

Înscrierile se fac:

 • Online, pe platforma pusă la dispoziție de către Universitatea din Oradea, prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale
 • La sediul facultății, în Pavilionul B, parter, sala B 016, între orele 9.00 – 15.00, în zilele lucrătoare.

 

Sesiunea Septembrie  2022:

 • 6 – 15 09 2022– Înscrierea candidaţilor;
 • 16 09 2022 - Afişarea rezultatelor preliminare;
 • 19 - 20 09 2022 – Confirmarea rezultatelor (Etapa I);
 • 22 09 2022, până la ora 1200 -Afişarea rezultatelor finale;
 • 22  09 ie 2022, până la ora 1400 - Confirmarea rezultatelor (Etapa a II-a - numai pentru candidații admiși prin redistribuire).

Învăţământ cu frecvenţă (IF):

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

4 ani/ 240 credite

0

18

Locurile se vor ocupa prin concurs de dosare, pe baza următoarelor criterii:

- MA = MB ,

unde:

MA = Media Admitere;

MB = Media Bacalaureat.

- Criteriu eliminatoriu pentru candidații care optează pentru programul de studiu Robotică (în limba engleză): existența la dosarul de înscriere a unui document care să ateste cunoașterea limbii engleze (certificat de competență lingvistică, respectiv adeverință de la liceu sau foaie matricolă din care să rezulte studierea limbii engleze în liceu).

2.

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

19

47

3.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

24

42

4.

Mecatronică robotică

Mecatronică

17

9

 

 

Robotică (în limba engleză)

 

12

35

 

Robotică

0

50

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)

 

Învăţământ la distanţă (ID):

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri cu taxă

 

Criterii de admitere

1.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

4 ani/ 240 credite

39

Locurile se vor ocupa prin concurs de dosare, pe baza următoarelor criterii:

- MA = MB ,

unde:

MA = Media Admitere;

MB = Media Bacalaureat.

 

Criterii de departajare la medii egale (pentru toate programele de studii):

 1. Nota obţinută la proba “Matematică” a examenului de Bacalaureat;
 2. Calificativul obţinut la proba „Evaluarea competenţelor digitale” a examenului de Bacalaureat.

În cazul în care un candidat nu a susţinut proba “Matematică” sau proba „Evaluarea competenţelor digitale” la examenul de Bacalaureat, se va considera nota 1 la proba respectivă.

 

8.FACULTATEA DE ISTORIE, RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

Str. Universităţii nr. 5, tel.: 0259 408 167, 0259 408 443

 

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii în zilele lucrătoare între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta între orele 9.00-12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Sesiunea Septembrie 2022:  

 • 5 – 19 09 2022  - înscrierea candidaţilor
 • 19 09 2022 afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor după ora 16,00
 • 20 09  – 21 09 2022  confirmări (faza 1)
 • 22 09 2022 confirmări (faza 2)        
 • 22 09 2022  afișarea rezultatelor finale după ora 16,00.

afișarea rezultatelor finale după ora 16,00.

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

3 ani/ 180 credite

1

81

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

 

 - Media notelor de la disciplina Limba Engleză din liceu, minim 8,00 sau Certificat de atestare a competențelor lingvistice (lb.engleză) rescunoscut la nivel național, european, internațional.

(pentru programul de studii în limba engleză)

 

 

Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză)

0

35

2.

Ştiinţe politice

 

Ştiinţe politice

 

3

53

3.

Studii de securitate

 

Studii de securitate

 

0

71

4.

Istorie

Istorie

 

1

36

5.

 

Ştiinţe ale comunicării

 

Jurnalism

 

0

31

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă ( 20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare ]n caz de medii egale:

- nota de la disciplina Limba română de la examenul de bacalaureat – scris.

 

 1. FACULTATEA DE LITERE

Str. Universităţii nr. 1, telefon: 0259 408178; 0259 408267

 

Înscrierea se face la sediul facultăţii, Pavilionul C parter, sala C 010 de luni până vineri între orele 8:30 – 16:00 sau on line prin următoarele modalități:

 1. Încărcarea documentelor de către candidați pe portalul de admitere al Universității din Oradea, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale
 2. SAU: Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic în cazul înscrierii la sediul facultății
 3. SAU: Actele trimise electronic (scanate față/verso), la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

           

Sesiunea Septembrie 2022

 • 5 - 15 09 – înscrieri (personal sau https://studinfo.uoradea.ro/admitere/)
 • 15 09 afișarea listelor provizorii https://litere.uoradea.ro
 • 16 - 22 09 confirmări (personal la secretariat sau online la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)
 • 22 09 - afișarea listelor finale https://litere.uoradea.ro
 • 22-26.09 confirmarea locurilor după redistribuire (personal la secretariat sau online la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

·        

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană)

3 ani/ 180 credite

1

22

1. Rezultatul  Evaluării competențelor lingvistice la limba străină din cadrul examenului de bacalaureat (notat cu admis/respins)

 

2. Media bacalaureat

 – 100%

 

2

Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană) / Limba şi literatura română

0

66

3

Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană) / Limba şi literatura română

1

38

4

Limba şi literatura germană – O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) / Limba şi literatura română

0

12

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)

 

CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE:

 1. Nota la bacalaureat la disciplina Limba şi Literatura română

Prezentarea unui certificat de competență lingvistică recunoscut internațional, obținut în ultimii 4 ani. (ECL, Cambridge, IELTS, TOEFEL, DELF, GOETHE, DSD, ÖSD, TELC). Va avea prioritate candidatul cu cel mai bun scor/cel mai mare nivel prezentat printr-un astfel de certificat.

 

 1. FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

P-ţa 1 Decembrie, nr. 10, tel.: 0259 408 559, 0259 408 405, 0770 150 308

 

Sesiunea Septembrie 2022:

 

 • 05 – 15 09.2022 - înscrierea candidaților
 • 19 – 20  09.2022 – susținerea probelor de concurs
 • 21 09 2022 – afișarea rezultatelor
 • 21 – 22  09 2022 – confirmarea înscrierii candidaților admiși
 • 23 09 2022 – reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 21 – 22  septembrie 2022
 • 23  09 2022 - predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după semnare, la sediul facultăţii

 

Înscrierea candidaţilor se face online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Sănătate

Medicină

6 ani/

360 credite

0

5

Test grilă din: Biologie și Chimie organică

Obs. La înscriere candidaţii pot opta și pentru specializarea Farmacie. Distribuirea pe specializări se va face ţinând cont de nota obţinută la testul grilă și  opţiunile făcute în prealabil.

Medicină dentară

0

0

Test grilă din: Biologie și Chimie organică

Medicină (în limba engleză)

0

0

- Test eliminatoriu de limbă engleză, notat cu admis/respins  

- Interviu: Biologie și Chimie organică

Farmacie

5 ani/

300 credite

0

34

Test grilă, la alegere între: Biologie (cls.a IX-a) sau Biologie (cls.a XI-a) sau Chimie organică sau Chimie anorganică;

Asistenţă medicală generală

4 ani/

240 credite

0

0

- Test grilă  Biologie  (cls.a XI-a)

 

Obs. La înscriere candidaţii vor opta pentru cele cinci specializări în ordinea preferinţelor. Distribuirea pe specializări se va face ţinând cont de nota obţinută la testul grilă și opţiunile făcute în prealabil.

 

Balneofizioki-netoterapie şi recuperare

3 ani/

180 credite

0

6

Radiologie şi imagistică

0

0

Tehnică dentară

 

0

4

Nutriţie şi dietetică

0

32

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)

 

Departajarea în caz de medii egale:

 1. Media de la bacalaureat
 2. Nota obţinută la bacalaureat, proba scrisă transdisciplinară, în funcţie de profil sau filieră

TEMATICA PENTRU TESTUL DE LIMBĂ ENGLEZĂ

Testul de limbă engleză constă dintr-o conversație liberă pe teme de cultură generală în limba engleză.

Testul este oral și are caracter eliminatoriu.

 

 1. FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI

Str. General Magheru nr. 26, tel.: 0259 408277, 0259 408440

 

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Protecţia Mediului Oradea, Str. General Magheru, nr. 26,  sau în  locuri special amenajate anunţate prin afişare, între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta10. 09  și 17 .09  2022) între orele 9.00 – 12.00..

Sesiunea Septembrie 2022: 

 • 05.09- 17.09.2022 - înscrierea candidaţilor
 • 19.09.2022 - afişarea rezultatelor
 • 19. 09- 21.09.2022 - confirmarea locului
 • 22.09.2022 - afişarea listelor finale

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Agronomie

Agricultură

 

4 ani/ 240 credite

0

5

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

2.

Horticultură

Horticultură

 

1

33

Peisagistică

 

1

8

3.

Silvicultură

Silvicultură

 

0

42

Exploatări forestiere

 

3

25

4.

Zootehnie

Zootehnie

 

0

25

5.

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

0

4

6.

Inginerie forestieră

Ingineria prelucrării lemnului

0

15

7.

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

0

50

Tehnologia prelucrării produselor agricole

1

32

8.

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

0

54

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare în caz de medii egale: nota (media) la proba de examen ,,Limba şi literatura română” obţinută la examenul de bacalaureat.

 

 1. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

str. Universităţii nr. 1, tel.: 0259.408.109 – Decanat, 0259.408.276 – Secretariat facultate

 

Înscrierile se fac onsite sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale sau la sediul  facultăţii între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri) și sâmbăta între orele 9.00 – 12,00.

Candidații care optează (și) pentru programele de studii cu predare în limba engleză trebuie să demonstreze cunoașterea limbii engleze, prin depunerea la dosar a unui document în acest sens: certificat de competență lingvistică, adeverință de la liceu sau foaie matricolă/situație școlară – criteriu eliminatoriu

Sesiunea Septembrie 2022:

 • 5 – 15.09 2022 - înscrierea candidaţilor
 • 16.09 .2022 – afişarea rezultatelor provizorii;
 • 19.09 .2022, între orele 9.00-15.00 – depunerea contestaţiilor
 • 19.09.2022 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor.
 • 20-21.09.2022 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere.
 • 22.09.2022- afisarea listelor finale

Studii universitare de licenţă - Învăţământ cu frecvenţă (IF)

      

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (ECTS)

3 ani/ 180 credite

0

16

Media generală de admitere =

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

 

2.

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune (CIG)

0

4

3.

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale (AI)

0

7

4.

Finanţe

Finanţe şi bănci (FB)

0

6

5.

Management

Management (MN)

0

0

 

6.

Marketing

Marketing (MK)

0

11

7.

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză) (AAE)

3 ani/ 180 credite

0

9

Media generală de admitere =

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

Criteriu eliminatoriu: existența la dosarul de înscriere a unui document care să ateste cunoașterea limbii engleze de către candidat: certificat de competență lingvistică, respectiv adeverință de la liceu sau foaie matricolă din care să rezulte studierea limbii engleze în liceu cel puțin 1 an

8.

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale (în limba engleză) (AIE)

0

 

   10

 

                 

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de bacalaureat
 2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat.
 3. Nota la proba (disciplina) Limba română la examenul de bacalaureat, respectiv nota la proba (disciplina) Limba engleză la examenul de bacalaureat în cazul specializărilor cu predare în limba engleză

 

Studii universitare de licenţă - Învăţământ la distanţă (ID)

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri cu taxă

Criterii de admitere

1.

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune (CIG)

3 ani/ 180 credite

23

Media generală de admitere =

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

2.

Management

Management (MN)

21

 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de bacalaureat
 2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat.
 3. Nota la proba (disciplina) Limba română la examenul de bacalaureat

 

Notă. În cazul în care un candidat nu a susţinut / nu dovedeşte susţinerea la examenul de bacalaureat a probelor (disciplinelor) ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă / respectivele probe.

 

 

 1. FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Str. Universităţii, nr.5, Tel/fax: 0259 408439

 

Înscrierile se fac la sediul facultăţii, de luni până vineri, între orele 9-16 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

Sesiunea Septembrie 2022:

 

▪  5 – 16.09.2022  - înscrierea candidaţilor

▪ 19 .09.2022 afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor

▪ 20.09 – 21.09. 2022  confirmări (faza 1)

▪  22 .09.-23.09.2022 confirmări (faza 2)

 ▪ 23.09.2022  afișarea rezultatelor finale după ora 16,00.

Învăţământ cu frecvenţă/ IF

Nr.crt

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1

Asistenţă socială

Asistenţă socială

3 ani /

 180 credite

0

61

Media examenului de bacalaureat.

 

Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei: nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat.

.

2

Psihologie

Psihologie

 

0

1

3

Sociologie

Sociologie

 

0

30

4

Resurse umane

 

0

38

5

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

0

0

6

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Beiuş)

0

24

7

Psihopedagogie specială

0

14

8

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară)

6

15

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă ( 20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)

 

Învăţământ cu frecvenţă redusă/ IFR

Nr crt

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata

/ nr. credite

Locuri cu taxă

 

Criterii de admitere

1.

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

3 ani

 180 credite

21

 

Media examenului de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei: nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat.

 

 1. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „EPISCOP DR. VASILE COMAN”

Str. Universităţii nr.1, tel.0259-408182

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii, de luni până vineri, între orele 9.00-16.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

Sesiunea septembrie 2022:

 

 • 05 - 19 09 2022  - înscrierea candidaţilor
 • 20    09 2022 - afişarea rezultatelor;
 • 20 - 21 09 2022    - confirmări
 • 21   09 2022 - redistribuiri şi liste finale

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

4 ani/ 240

credite

16

3

 

Media examenului de bacalaureat.

 

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (20 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (160 de locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. Media generală a anilor de liceu
 2. Nota la disciplina Limba şi literatura română – proba scrisă, de la bacalaureat

 

În cazuri bine justificate, rectorul Universităţii din Oradea poate acorda derogări de la prevederile prezentului ghid, cu condiţia încadrării în normele legale.

** In cazul în care nu se ocupă locul alocat absolvenților de liceu din mediul rural  facultatea poate reatribui locul către altă specializare.În cazul în care locurile „RURAL” nu se ocupă la nivel de facultate, rectorul poate realoca aceste locuri altor facutăți/programe de studii.

 

 

 

×

TOP