GHIDUL ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 -

 

Prezentul Ghid sintetizează calendarul admiterii, criteriile de admitere și numărul de locuri scoase la concurs de fiecare facultate în parte. Pentru toate detaliile specifice admiterii fiecărei facultăți se vor consulta Metodologiile proprii, afișate pe pagina web a facultății respective.

Informațiile generale referitoare la admitere, actele necesare la dosarul de înscriere, desfășurarea admiterii pentru locurile bugetate special alocate unor categorii de candidați, confirmarea locului ocupat și alte informații sunt detaliate în Metodologia organizării admiterii la studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2021 – 2022 a Universității din Oradea, afișată pe site-ul universității.

 

 1. FACULTATEA DE ARTE

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408129

 

Înscrierile se fac de luni pînă vineri  între orele 9.00 – 16.00 la secretariatul facultăţii sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

Domeniul Muzică

Înscrierea candidaţilor: 06.09 - 10.09. 2021

Proba 1 eliminatorie: 13.09.2021

Proba 2 practică: 14.09.2021

Afişarea rezultatelor: 15.09.2021

Contestaţii: 15.09-16.09.2021

Confirmări: 16.09 - 17.09.2021

Afişarea rezultatelor finale: 20.09.2021

 

Domeniul Arte vizuale

Înscrierea candidaţilor: 06.09 - 10.09. 2021

Proba unică: 14.09.2021

Afişarea rezultatelor: 15.09.2021

Contestaţii: 15.09-16.09.2021

Confirmări: 16.09 - 17.09.2021

Afişarea rezultatelor finale: 20.09.2021

 

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

1.

Muzică

Muzică

3 ani

180 credite

1

6

Interpretare muzicală - instrumente

4 an

240 credite

4

0

Interpretare muzicală – canto

6

4

2.

Arte vizuale

Arte plastice (Pictură)

3 ani

180 credite

0

12

Arte plastice (Grafică)

0

6

Arte decorative

0

13

Design

0

2

Modă- design vestimentar

0

4

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 

 

Criterii admitere:

Domeniul Muzică

Prima probă are caracter eliminatoriu. Selecţia la proba 2 de specialitate se va realiza în cadrul unei singure etape de examen, care va întruni o serie de subprobe practice şi teoretice. Media finală a examenului reprezintă media notelor obţinute la subprobele de concurs din cadrul probei 2 de specialitate.

 

Criterii de departajare:

1. Nota obţinută la subproba a) din cadrul probei  2 de specialitate

2. În cazul în care se menține egalitatea, candidații vor fi departajați în funcție de media la bacalaureat.

3. În situația în care și după criteriul 2 de departajere se menține egalitatea, candidații vor fi departajați după media generală a anilor de liceu.

Domeniul Arte vizuale

Susținerea tuturor examenelor admitere se va face în mediu on line.

Pentru toate programele de studiu examenul de admitere constă dintr-o singură probă: Evaluarea abilităţilor în domeniul Arte Vizuale

 

Criteriu de departajare: departajarea candidaţilor cu medii egale se va face în funcţie de media examenului de bacalaureat.

 

 

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

 

 1. FACULTATEA DE CONSTRUCȚII, CADASTRU ȘI ARHITECTURĂ

Str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr.4, teL. 0259422421

 

Înscrierile se fac la sediul facultății între orele 9-15 în zilele lucrătoare sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

 

Arhitectură

Construcții civile, industriale și agricole; Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și  canalizări; Măsurători terestre și cadastru

înscrierea candidaților

01 – 15.09.2021

01 – 17.09.2021

 

 

 

- proba I, eliminatorie (desen liber), cu A/R

16.09.2021

 

-

- proba a II-a (desen tehnic)

16.09.2021

- proba a III-a (portofoliul de lucrări depus on-line la înscriere)

01 – 15.09.2021

-

- afisarea rezultatelor preliminare

18.09.2021

18.09.2021

- depunerea contestatiilor

20.09.2021 (ora 9- 12)

20.09.2021 (ora 9- 12)

confirmarea ocupării locului

21 – 23.09.2021

21 – 23.09.2021

redistribuirea candidaților și afișarea rezultatelor finale

24.09.2021

24.09.2021

 

 

Nr.

crt.

Domeniu de

licență

Program de studii

Durata/nr.

credite

Locuri buget

Locuri

taxă*

Criterii de admitere

 

 

1

 

 

Inginerie civilă

Construcții civile,industriale și agricole

 

 

 

 

 

 

4 ani/

240 credite

 

0

 

22

Media la examenul de bacalaureat

În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont de:

-       nota obţinută la Matematică la examenul de bacalaureat,

- certificatul obţinut la proba „Evaluarea competenţelor digitale” la examenul de bacalaureat.

Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări

 

6

 

39

 

2

 

Inginerie geodezică

 

Măsurători terestre și cadastru

 

0

 

28

 

 

3

 

 

Arhitectură

 

 

Arhitectură

 

 

6 ani/

360 credite

 

 

0

 

 

14

Proba 1: Desen liber – probă eliminatorie (admis/respins)

Proba 2: Desen tehnic (40% din media finală),

Proba 3: Portofoliul de lucrări (40% din media finală),

Media la examenul de bacalaureat (20% din media finală).

În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont de: prima notă de la examenul de bacalaureat .

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 1. FACULTATEA DE DREPT

Bd. General Magheru nr. 26, tel.: 0259 408457

 

 

Înscrierile se fac online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

Ø  06 – 17 septembrie 2021 – Înscrierea candidaţilor

Ø  17 septembrie 2021 – Afişarea listelor iniţiale

Ø  20 septembrie 2021 – 23 septembrie 2021 - Perioada de confirmări

Ø  24 septembrie 2021 – Afişarea listelor finale

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

3 ani/ 180 credite

0

12

40% media de la BAC + 30% media generală de absolvire a liceului + 30% media notelor de la disciplinele umaniste1) obţinute în cadrul examenului de Bacalaureat

 

1) Limba și literatura română, Istorie, Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie – după caz.

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 

Notă: La medii egale criteriul de departajare îl va constitui:

 

 1. Media la disciplina Limba și literatura română de la examenul de bacalaureat;
 2. Media la disciplina Matematică și/sau Logică de la examenul de bacalaureat;

 

 

 1. FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408124, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Înscrierea la concursul de admitere se face la sediul facultății, strada Universității nr. 1, Pavilion C, etajul II, conform calendarului afișat, între orele 9.00-15.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

 • 6 – 9 septembrie 2021 - înscrierea candidaţilor (testul eliminatoriu la limba engleză va fi susţinut online pe parcursul perioadei de înscriere)
 • 10 septembrie 2021 – afişarea rezultatelor provizorii
 • 13 – 14 septembrie 2021 – confirmarea acceptării locului – etapa I
 • 15 septembrie 2021 – confirmare candidaţi admişi prin redistribuire – etapa a II - a, până la ora 1400
 • 16 septembrie 2021 – afişarea rezultatelor finale

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

 

Kinetotera-pie

Kinetoterapie şi motricitate specială

3 ani/ 180 credite

0

11

1. Proba eliminatorie la specializarea în limba engleză – interviu  în limba engleză – conversație liberă evaluat cu admis/respins*

2.Media bacalaureat 100%.

Criterii de departajare pentru candidaţii cu medie egală:

1. nota obţinută la bacalaureat la Limba şi literatura română - proba scrisă

2. nota obţinută la bacalaureat la Biologie

3. media notelor obținute la Limba şi literatura română în ciclul liceal

4. media notelor obținute la Limba engleză în ciclul liceal

Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba engleză)**

0

21

2.

Geografie

Geografia

turismului

3 ani/ 180 credite

0

90

1. Proba eliminatorie la specializarea în limba engleză – interviu  în limba engleză – conversație liberă evaluat cu admis/respins*

Criterii de departajare pentru candidaţii cu medie egală:

1. nota obţinută la bacalaureat la disciplina Geografie

2. nota obţinută la bacalaureat la Limba şi literatura română - proba scrisă

3. media notelor obținute la Limba şi literatura română în ciclul liceal

4. media notelor obținute la Limba engleză în ciclul liceal

 

Geografia turismului (în limba engleză)**

3

29

Planificare

teritorială

5

40

3

Ştiinţa mediului

Ştiinţa mediului

3 ani/ 180 credite

0

50

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 

**Candidații care au studiat și promovat limba engleză în liceu sau dețin un certificat de competență lingvistică pentru limba engleză sau au fost admiși la un alt program cu predare în limba engleză, nu trebuie să mai susțină proba eliminatorie, fiind declarați admiși. Aceştia vor depune la înscriere un act justificativ care să ateste situația invocată

 

***La programul de licenţă  Educaţie fizică şi sportivă pot fi admişi pe locurile fără taxă, în sesiunea din iulie 2021, absolvenţii de liceu cu bacalaureat care, pe parcursul studiilor liceale au obţinut locurile I – V la Jocurile Olimpice sau la Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene de juniori, tineret şi seniori la una din disciplinele sportive cuprinse în programul Jocurilor Olimpice. La înscriere candidatul va depune diploma obţinută la concurs şi o adeverinţă eliberată de Federaţia de specialitate în care se menţionează rezultatul obţinut.

 1. FACULTATEA DE INFORMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408161

 

Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9-16 în zilele lucrătoare și sâmbăta între orele 9.00-12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

1 – 16 septembrie –

înscrierea candidaţilor (Termen limită: 16.09 ora 14:00)

16 septembrie, ora 15:00 –

proba de competenţă lingvistică (pentru candidaţii înscrişi la programul de studiu Fizică medicală în limba engleză)

16 septembrie, ora 16:00 –

afişarea rezultatelor preliminare I

17 septembrie, ora 16:00 –

depunerea contestaţiilor

17 septembrie, ora 18:00 –

rezolvarea contestaţiilor

17 septembrie, ora 20:00 –

afișarea rezultatelor preliminare II

20 – 22 septembrie –

confirmarea locurilor obţinute prin concurs (Termen limită: 22.09. ora 14:00)

22 septembrie, ora 16:00 –

redistribuirea locurilor și afişarea rezultatelor preliminare III

22 – 24 septembrie –

confirmarea locurilor obţinute prin redistribuire (Termen limită: 24.09. ora 14:00)

24 septembrie, ora 16:00 –

redistribuirea locurilor și afişarea rezultatelor finale

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Biologie

Biologie

3 ani / 180 credite

0

42

Diploma de bacalaureat

Media de admitere:

La alegere

-      media generală la bacalaureat;

-      nota la proba E.c. din cadrul examenului de bacalaureat;

- nota la proba E.d. din cadrul examenului de bacalaureat.

Pentru Fizică medicală (în limba engleză) candidaţii vor susţine după înscriere un interviu în limba engleză – eliminatoriu, notat cu admis /respins.

2.

Chimie

Chimie

19

13

3.

Fizică

Fizică medicală

20

21

Fizică

0

25

Fizică medicală (în limba engleză)

0

40

4.

Informatică

Informatică

0

14

Diploma de bacalaureat

Media de admitere:

La alegere

-      media generală la bacalaureat;

-      nota la Matematică din cadrul examenului de bacalaureat;

- nota la Informatică din cadrul examenului de bacalaureat.

5.

Matematică

Matematică

7

25

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 

Criterii de departajare la medii egale: nota de la proba scrisă diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, E.c, din cadrul examenului de bacalaureat.

 1. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408 104, 0259 408204

 

Înscrierile se fac în sala A003 (Pavilion A, parter) între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta între orele 9.00 – 12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale, la adresa  de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

06 - 22.09.2021 ora 12   Înscrieri (fizic sau online)

22.09.2021 ora 14          Afişare liste primare - la sala A003 și la https://ieti.uoradea.ro/ro/admitere

23 - 24.09.2021 ora 12  Confirmări - online sau la sala A003

24.09.2021 ora 14          Afişare liste finale - la sala A003 și la https://ieti.uoradea.ro/ro/admitere

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

 

4 ani/ 240 credite

0

6

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

Tehnologia informaţiei

 

0

8

2.

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

0

20

3.

Inginerie electrică

Electromecanică

 

1

39

Inginerie electrică şi calculatoare

0

31

Sisteme electrice

 

8

32

4.

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Electronică aplicată

 

13

39

Reţele şi software de telecomunicaţii

2

34

5.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

11

29

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 

Criterii de departajare la medii egale:

 1. Departajarea la medii egale: media/nota de la proba Matematică la examenul de bacalaureat.
 2. În cazul perpetuării situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de media/nota de la proba Competenţe digitale la examenul de bacalaureat.

 

 

 1. FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Str. Universităţii nr. 1, tel.: + 4 0259 408 106

 

Înscrierile se fac între orele 9:00 – 16:00, în zilele lucrătoare (de luni până vineri), sala A 108, pavilion A, etaj I, campus central sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

 • 06 – 20 septembrie 2021 - înscrierea candidaţilor;
 • 20 septembrie 2021, ora 17:00 - afişarea rezultatelor preliminare;
 • 21 – 22 septembrie 2021 - confirmarea candidaţilor admişi – etapa I;
 • 22 septembrie 2021, ora 17:00 – afişarea rezultatelor în urma etapei I;
 • 23 septembrie 2021, până la ora 14:00 – confirmarea candidaţilor admişi – etapa a II-a;

24 septembrie 2021, ora 17:00 - afișarea listelor finale cu rezultatele concursului de admitere

 

Nr. crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

4 ani /

240 credite

15

46

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

Energetică industrială

0

30

Energetică şi tehnologii informatice

23

17

2.

Inginerie industrială

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

24

4

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

14

30

3.

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială

3

27

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 

 

Criterii de departajare la medii egale:

 1. nota obţinută la proba „Matematică”, la examenul de bacalaureat;
 2. calificativul obţinut la proba de bacalaureat „Evaluarea competenţelor digitale”;

 

 

 1. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ

Str. Universităţii nr. 1, tel.: 0259 408136, 0259 408141

 

Înscrierile se fac:

 • Online, pe platforma pusă la dispoziție de către Universitatea din Oradea, prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale
 • La sediul facultății, în Pavilionul B, parter, sala B 016, între orele 9.00 – 15.00, în zilele lucrătoare.

 

7 – 16 septembrie 2021 – Înscrierea candidaților;

18 septembrie 2021 - Afişarea rezultatelor preliminare;

20 - 21 septembrie 2021 – Confirmarea rezultatelor (Etapa I);

   23 septembrie 2021 -Afişarea rezultatelor finale;

   24 septembrie 2021, până la ora 1000 - Confirmarea rezultatelor (Etapa a II-a- numai pentru candidații admiși prin redistribuire).

 

Învăţământ cu frecvenţă (IF):

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

4 ani/ 240 credite

0

35

Locurile se vor ocupa prin concurs de dosare, pe baza următoarelor criterii:

- MA = MB ,

unde:

MA = Media Admitere;

MB = Media Bacalaureat.

- Criteriu eliminatoriu pentru candidații care optează pentru programul de studiu Robotică (în limba engleză): existența la dosarul de înscriere a unui document care să ateste cunoașterea limbii engleze (certificat de competență lingvistică, respectiv adeverință de la liceu sau foaie matricolă din care să rezulte studierea limbii engleze în liceu).

2.

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

23

47

3.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

22

45

4.

Mecatronică şi robotică

Mecatronică

11

10

Robotică (în limba engleză)

11

36

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 

 

Învăţământ la distanţă (ID):

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri cu taxă

 

Criterii de admitere

1.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

4 ani/ 240 credite

32

Locurile se vor ocupa prin concurs de dosare, pe baza următoarelor criterii:

- MA = MB ,

unde:

MA = Media Admitere;

MB = Media Bacalaureat.

 

Criterii de departajare la medii egale (pentru toate programele de studii):

 1. Nota obţinută la proba “Matematică” a examenului de Bacalaureat;
 2. Calificativul obţinut la proba „Evaluarea competenţelor digitale” a examenului de Bacalaureat.

În cazul în care un candidat nu a susţinut proba “Matematică” sau proba  „Evaluarea competenţelor digitale” la examenul de Bacalaureat, se va considera nota 1 la proba respectivă.

 

 

 

 

 1. FACULTATEA DE ISTORIE, RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

Str. Universităţii nr. 5, tel.: 0259 408 167, 0259 408 443

 

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii în zilele lucrătoare între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta între orele 9.00-12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

1 - 20 septembrie 2021  - înscrierea candidaţilor

20 septembrie 2021 afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor după ora 16,00

21 septembrie  – 22 septembrie 2021  confirmări (faza 1)

23 septembrie – 24 septembrie 2021 confirmări (faza 2)

24 septembrie 2021  afișarea rezultatelor finale după ora 16,00.

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

3 ani/ 180 credite

0

87

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

 

 - Media notelor de la disciplina Limba Engleză din liceu, minim 8,00 sau Certificat de atestare a competențelor lingvistice (lb.engleză) rescunoscut la nivel național, european, internațional.

(pentru programul de studii în limba engleză)

 

 

Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză)

1

38

2.

Ştiinţe politice

 

Ştiinţe politice

 

7

57

3.

Studii de securitate

 

Studii de securitate

 

0

85

4.

Istorie

Istorie

 

5

33

5.

 

Ştiinţe ale comunicării

 

Jurnalism

 

9

33

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 

 

Criterii de departajare ]n caz de medii egale:

- nota de la disciplina Limba română de la examenul de bacalaureat – scris.

 

 1. FACULTATEA DE LITERE

Str. Universităţii nr. 1, telefon: 0259 408178; 0259 408267

 

Înscrierea se face la sediul facultăţii, Pavilionul C parter, sala C 010 de luni până vineri între orele 8:30 – 16:00 sau on line prin următoarele modalități:

 1. Încărcarea documentelor de către candidați pe portalul de admitere al Universității din Oradea, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale
 2. SAU: Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic în cazul înscrierii la sediul facultății
 3. SAU: Actele trimise electronic (scanate față/verso), la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

           

01 - 21 septembrie 2021  ora 12:00  - înscrierea candidaţilor

21 septembrie 2021 ora 16:00 - afişarea rezultatelor provizorii

22 septembrie  – 24 septembrie 2021 - confirmări

24 septembrie 2021 - afișarea rezultatelor finale  ora 16:00

 

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană)

3 ani/ 180 credite

0

22

1. Rezultatul  Evaluării competențelor lingvistice la limba străină din cadrul examenului de bacalaureat (notat cu admis/respins)

 

2. Media bacalaureat

 – 100%

 

2

Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană) / Limba şi literatura română

0

69

3

Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană) / Limba şi literatura română

4

40

4

Limba şi literatura germană – O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) / Limba şi literatura română

1

14

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 

CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE:

 1. Nota la bacalaureat la disciplina Limba şi Literatura română

Prezentarea unui certificat de competență lingvistică recunoscut internațional, obținut în ultimii 4 ani. (ECL, Cambridge, IELTS, TOEFEL, DELF, GOETHE, DSD, ÖSD, TELC). Va avea prioritate candidatul cu cel mai bun scor/cel mai mare nivel prezentat printr-un astfel de certificat.

 1. FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

P-ţa 1 Decembrie, nr. 10, tel.: 0259 408 559, 0259 408 405, 0770 150 308

 

 • 01 – 15 septembrie 2021 - înscrierea candidaților
 • 20 – 21 septembrie 2021 – susținerea probelor de concurs
 • 21 septembrie 2021 – afișarea rezultatelor
 • 22 – 23 septembrie 2021 – confirmarea înscrierii candidaților admiși
 • 24 septembrie 2021 – reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 22 – 23 septembrie 2021
 • 24 septembrie 2021 - predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după semnare, la sediul facultăţii

 

Înscrierea candidaţilor se face online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Sănătate

Medicina lb engleza

 

Farmacie

6 ani/360 credite

 

 

5 ani/

300 credite

0

 

0

3

 

36

-

Test eliminatoriu de limbă engleză, notat cu admis/respins 

- Interviu, la alegere între Biologie (cls.a XI-a) sau Chimie organică.

 

Test grilă, la alegere între: Biologie (cls.a IX-a) sau Biologie (cls.a XI-a)  sau Chimie organică sau Chimie anorganică

Balneofizioki-netoterapie şi recuperare

3 ani/

180 credite

0

24

- Test grilă  Biologie  (cls.a XI-a)

 

Obs. La înscriere candidaţii vor opta pentru cele cinci specializări în ordinea preferinţelor. Distribuirea pe specializări se va face ţinând cont de nota obţinută la testul grilă și  opţiunile făcute în prealabil

Tehnică dentară

 

0

15

Nutriţie şi dietetică

0

38

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 

Departajarea în caz de medii egale:

 1. Media de la bacalaureat
 2. Nota obţinută la bacalaureat, proba scrisă transdisciplinară, în funcţie de profil sau filieră

TEMATICA PENTRU TESTUL DE LIMBĂ ENGLEZĂ

Testul de limbă engleză constă dintr-o conversație liberă pe teme de cultură generală în limba engleză.

Testul este oral și are caracter eliminatoriu.

 

 1. FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI

Str. General Magheru nr. 26, tel.: 0259 408277, 0259 408440

 

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri) și sâmbăta între orele 9.00 – 12.00.

 

 • 01 - 18 septembrie  2021 - înscrierea candidaţilor
 • 20 septembrie 2021 - afişarea rezultatelor
 • 20 - 23 septembrie 2021 - confirmarea locului
 • 24 septembrie 2021 - afişarea listelor finale

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Agronomie

Agricultură

 

4 ani/ 240 credite

0

21

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

2.

Horticultură

Horticultură

 

1

30

Peisagistică

 

8

10

3.

Silvicultură

Silvicultură

 

0

52

Exploatări forestiere

 

3

24

4.

Zootehnie

Zootehnie

 

0

28

5.

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

0

43

6.

Inginerie forestieră

Ingineria prelucrării lemnului

2

17

7.

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

0

50

Tehnologia prelucrării produselor agricole

1

34

8.

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

0

58

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 

Criterii de departajare în caz de medii egale: nota (media) la proba de examen ,,Limba şi literatura română” obţinută la examenul de bacalaureat.

 

 1. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

str. Universităţii nr. 1, tel.: 0259.408.109 – Decanat, 0259.408.276 – Secretariat facultate

 

Înscrierile se fac onsite sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale sau la sediul  facultăţii între orele 9:00 - 12:00 și 12:30 – 16:00 (luni-vineri) și sâmbăta între orele 9.00 – 12,00.

Candidații care optează (și) pentru programele de studii cu predare în limba engleză trebuie să demonstreze cunoașterea limbii engleze, prin depunerea la dosar a unui document în acest sens: certificat de competență lingvistică, adeverință de la liceu sau foaie matricolă/situație școlară – criteriu eliminatoriu

 

■ 3 - 17 septembrie 2021 - înscrierea candidaţilor

■ 20 septembrie 2021 – afişarea rezultatelor provizorii;

■ 21 septembrie 2021, între orele 900-1500 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul)

■ 21 septembrie 2021 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor. Nu se primesc, în niciun caz, contestaţii la contestaţii!

■ 22 - 23 septembrie 2021 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere

■ 24 septembrie 2021 – afişarea rezultatelor finale

 

Studii universitare de licenţă - Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (ECTS)

3 ani/ 180 credite

0

14

Media generală de admitere =

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

 

3.

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale (AI)

0

3

4.

Finanţe

Finanţe şi bănci (FB)

0

6

6.

Marketing

Marketing (MK)

0

10

7.

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză) (AAE)

3 ani/ 180 credite

0

10

Media generală de admitere =

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

Criteriu eliminatoriu: existența la dosarul de înscriere a unui document care să ateste cunoașterea limbii engleze de către candidat: certificat de competență lingvistică, respectiv adeverință de la liceu sau foaie matricolă din care să rezulte studierea limbii engleze în liceu cel puțin 1 an

8.

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale (în limba engleză) (AIE)

0

12

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de bacalaureat
 2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat.
 3. Nota la proba (disciplina) Limba română la examenul de bacalaureat, respectiv nota la proba (disciplina) Limba engleză la examenul de bacalaureat în cazul specializărilor cu predare în limba engleză

 

 

 

Studii universitare de licenţă - Învăţământ la distanţă (ID)

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri cu taxă

Criterii de admitere

 

 

 

3 ani/ 180 credite

 

Media generală de admitere =

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

1.

Marketing

Marketing (MK)

17

 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de bacalaureat
 2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat.
 3. Nota la proba (disciplina) Limba română la examenul de bacalaureat

 

Notă. În cazul în care un candidat nu a susţinut / nu dovedeşte susţinerea la examenul de bacalaureat a probelor (disciplinelor) ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă / respectivele probe.

 

 1. FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Str. Universităţii, nr.5, Tel/fax: 0259 408439

 

Înscrierile se fac la sediul facultăţii, de luni până vineri, între orele 9-16 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 • 1 - 20 septembrie 2021 - înscrierea candidaţilor
 • 20 septembrie 2021 afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor după ora 16.00
 • 21 septembrie – 22 septembrie 2021  confirmări (faza 1)
 • 23 septembrie – 24 septembrie 2021 confirmări (faza 2)
 • 24 septembrie 2021 afișarea rezultatelor finale după ora 16.00.

.

Învăţământ cu frecvenţă/ IF

Nrcrt

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1

Psihologie

Psihologie

 

0

3

 

2

Asistenţă socială

Asistenţă socială

3 ani /

 180 credite

0

59

Media examenului de bacalaureat.

 

Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei: nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat.

.

3

Sociologie

Sociologie

 

0

28

4

Resurse umane

 

0

36

5

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

0

4

6

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Beiuş)

0

31

7

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară)

1

18

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 

 

Învăţământ cu frecvenţă redusă/ IFR

Nr crt

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata

/ nr. credite

Locuri cu taxă

 

Criterii de admitere

1.

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

3 ani

 180 credite

31

 

Media examenului de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei: nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat.

 

 1. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „EPISCOP DR. VASILE COMAN”

Str. Universităţii nr.1, tel.0259-408182

 

 

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii, de luni până vineri, între orele 9.00-16.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 

01 - 21 septembrie 2021 - înscrierea candidaţilor

22     septembrie 2021    - afişarea rezultatelor;

22 - 23 septembrie 2021 - confirmări

24   septembrie 2021 – redistribuiri și afișarea rezultatelor finale

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

4 ani/ 240

credite

13

3

 

Media examenului de bacalaureat.

 

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. Media generală a anilor de liceu
 2. Nota la disciplina Limba şi literatura română – proba scrisă, de la bacalaureat

 

 

În cazuri bine justificate, rectorul Universităţii din Oradea poate acorda derogări de la prevederile prezentului ghid, cu condiţia încadrării în normele legale.

×

TOP