Universitatea din Oradea face inscrieri la studii de masterat pe locurile neocupate special destinate candidatilor romani de pretutindeni (cu exceptia programelor de studii medicina si medicina dentara) in perioada 17-18 septembrie 2018, dupa urmatorul program:
17-18 septembrie inscrieri
20 septembrie - afisare lista initiala
20-21 septembrie (ora 16:00) - contestatii
21 septembrie - lista initiala dupa contestatii
21-26 septembrie - confirmarea locului prin transmiterea (prin curier) sau depunerea documentelor in original la universitate. Program de depunere la universitate L-V 9-16.

Liste provizorii admitere candidati romani de pretutindeni - 3-7 septembrie

Listă provizorie a candidaţilor din categoria Români de pretutindeni declaraţi admişi la studii de Master, în urma celei de-a treia sesiuni de admitere 17-18 septembrie 2018

METODOLOGIA de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni la studii de LICENȚĂ ȘI MASTER începând cu anul universitar 2018-2019 la Universitatea din Oradea

MASTER

Admitere români de pretutindeni, sesiunea septembrie 2018

 

Universitatea din Oradea organizează în luna septembrie înscrieri pentru locurile rămase libere:

  • 23 de locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă la studii de master

 

Perioada de înscriere este 03.09.2018 – 07.09.2018, între orele 9:00-14:00 pentru depunerea personală a dosarelor sau transmiterea dosarelor prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În situaţia în care nu se ocupă locurile, Universitatea din Oradea va organiza înscrieri în perioada 17 - 18 septembrie 2018 pentru eventualele locuri disponibile.

 

Înscrierea candidaţilor şi desfăşurarea concursului de admitere au loc în conformitate cu  Metodologia de admitere şi şcolarizare a românilor de pretutindeni la studii de licenţă şi master începând cu anul universitar 2018-2019 la Universitatea din Oradea.

 

Înscrierea la concursul de admitere

Vor fi respectate, cu stricteţe, regulile de mai jos:

  1. adresa de corespondenţă prin email este: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
  2. se va trimite un singur email/candidat la care vor fi ataşate toate documentele necesare înscrierii, iar la subiect se va scrie: Master – Ţara - Numele Prenumele.

Exemplu: Master - Albania – Popescu Vasile

  1. documentele ataşate email-ului vor fi în format pdf de dimensiune redusă (reţeaua internet conţine foarte multe aplicaţii de transformare online a imaginilor în pdf (dacă e cazul), precum şi aplicaţii de reducere a dimensiunii fişierelor de tip imagine sau pdf)
  2. denumirea fişierelor ataşate email-ului va fi de forma: Tara_Nume_Prenume_litera, unde Tara reprezintă ţara de domiciliu/reşedinţă a candidatului, Nume_Prenume reprezintă numele şi prenumele candidatului, iar litera reprezintă litera corespunzătoare documentului conform listei de documente menţionată la dosarul de candidatură pentru fiecare categorie de candidaţi.


 

MASTER

Articolul 10. Documente necesare la înscriere

Pentru candidaţi din Republica Moldova, dosarul de candidatură va cuprinde:

a)        

Cerere - formular de înscriere la Universitatea din Oradea (Anexa 1 – master);

·                                             

Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;

b)        

Copia certificatului de naştere;

c)         

Copia paşaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

d)        

copie a cărţii de identitate, inclusiv anexa cu indicarea domiciliului stabil;

e)        

Copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

f)          

Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă

g)        

Copia diplomei de licenţă sau echivalentă sau, după caz, adeverinţa (pentru absolvenţi anului curent) de promovare a examenului de licenţă;

h)        

Copia suplimentului la diploma de licenţă / foii matricole ;

i)          

Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că nu posedă buletin/carte de identitate românească;

j)          

Adeverinţa medicală tip din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

k)        

MOLDOVA

Certificat de absolvire a anului pregătitor/certificat de competenţă lingvistică în limba română, conform prevederilor art. 2 (dacă este cazul), respectiv

Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria şi Diasporă

Declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare, conform Anexei nr. 3. Declaraţia se completează la sediul misiunilor diplomatice ale României din statele de reşedinţă ale candidaţilor sau la sediul Ministerului pentru românii de pretutindeni din Bucureşti.

l)          

Certificat de absolvire a anului pregătitor/certificat de competenţă lingvistică în limba română, conform prevederilor art. 2 (dacă este cazul).

 

×

TOP

Universitatea din Oradea practică un regim de taxe flexibil, competitiv și adaptat pieței noastre.

Iar la nivel european este unul dintre cele mai convenabile.

CONVINGE-TE AICI!

Taxe mici!