Descărcați ghidul admiterii - licență

 

 

GHIDUL ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

Prezentul Ghid sintetizează calendarul admiterii, criteriile de admitere și numărul de locuri scoase la concurs de fiecare facultate în parte. Pentru toate detaliile specifice admiterii fiecărei facultăți se vor consulta Metodologiile proprii, afișate pe pagina web a facultății respective.

Informațiile generale referitoare la admitere, actele necesare la dosarul de înscriere, desfășurarea admiterii pentru locurile bugetate special alocate unor categorii de candidați, confirmarea locului ocupat și alte informații sunt detaliate în Metodologia organizării admiterii la studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2021 – 2022 a Universității din Oradea, afișată pe site-ul universității.

 

 

 1. FACULTATEA DE ARTE

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408129

 

Înscrierile se fac de luni pînă vineri  între orele 9.00 – 16.00, iar sâmbătă între orele 9.00 – 12.00 la secretariatul facultăţii sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

Domeniul Muzică

Înscrierea candidaţilor: 12.07-17.07.2021

Proba 1 eliminatorie: 19.07.2021

Proba 2 practică: 20.07.2021

Afişarea rezultatelor: 21.07.2021

Contestaţii: 21.07-22.07.2021

Confirmări 1: 22.07- 23.07.2021

Confirmări 2: 26.07.2021

Afişarea rezultatelor finale: 27.07.2021

Domeniul Arte vizuale

Înscrierea candidaţilor: 12.07-17.07.2021

Proba 1 eliminatorie: 20.07.2021

Proba 2 practică: 21.07.2021

Afişarea rezultatelor: 21.07.2021

Contestaţii: 21.07-22.07.2021

Confirmări 1: 22.07- 23.07.2021

Confirmări 2: 26.07.2021

 Afişarea rezultatelor finale: 27.07.2021

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural

Locuri taxă *

1.

Muzică

Muzică

3 ani

180 credite

12

 

1

7

Interpretare muzicală - instrumente

4 an

240 credite

 

15

 

0

Interpretare muzicală –

canto

8

1

3

2.

Arte vizuale

Arte plastice (Pictură)

3 ani

180 credite

7

1

12

Arte plastice (Grafică)

7

 

13

Arte decorative

7

1

12

Design

8

 

12

Modă- design vestimentar

7

1

7

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (10 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (130 de locuri pe universitate)

 

Criterii admitere:

Domeniul Muzică

Prima probă are caracter eliminatoriu. Selecţia la proba 2 de specialitate se va realiza în cadrul unei singure etape de examen, care va întruni o serie de subprobe practice şi teoretice. Media finală a examenului reprezintă media notelor obţinute la subprobele de concurs din cadrul probei 2 de specialitate.

 

Criterii de departajare:

1. Nota obţinută la subproba a) din cadrul probei  2 de specialitate

2. În cazul în care se menține egalitatea, candidații vor fi departajați în funcție de media la bacalaureat.

3. În situația în care și după criteriul 2 de departajere se menține egalitatea, candidații vor fi departajați după media generală a anilor de liceu.

Domeniul Arte vizuale

Susținerea tuturor examenelor admitere se va face în mediu on line.

Pentru toate programele de studiu examenul de admitere constă dintr-o singură probă: Evaluarea abilităţilor în domeniul Arte Vizuale

 

Criteriu de departajare: departajarea candidaţilor cu medii egale se va face în funcţie de media examenului de bacalaureat.

 

 

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. FACULTATEA DE CONSTRUCȚII, CADASTRU ȘI ARHITECTURĂ

Str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr.4, teL. 0259422421

 

Înscrierile se fac la sediul facultății între orele 9-15 în zilele lucrătoare sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Domeniul Arhitectură   Domeniile: Inginerie civilă și                                                                                                            Inginerie geodezică

 inscrierea candidatilor

05 iulie-21 iulie 2021

05 iulie -23 iulie 2021

 proba I, eliminatorie (desen liber), cu A/R

22 iulie 2021

-

 proba a II-a (desen tehnic)

23 iulie 2021

 afisarea rezultatelor preliminare

24 iulie 2021

24 iulie 2021

 depunerea contestatiilor

26 iulie 2021 (ora 9-12)

26 iulie 2021(ora 9-12)

 confirmarea ocuparii locului

27 – 29 iulie 2021

27 – 29 iulie 2021

 redistribuirea candidaților și

 afișarea rezultatelor finale

30 iulie 2021

30 iulie 2021

 

 

Nr.

crt.

Domeniu de

licență

Program de studii

Durata/nr.

credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural

Locuri

taxă*

Criterii de admitere

 

 

1

 

 

Inginerie civilă

Construcții civile,industriale și agricole

 

 

 

 

 

 

4 ani/

240 credite

 

25

 

1

 

49

Media la examenul de bacalaureat

În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont de:

-nota obţinută la Matematică la examenul de bacalaureat,

-certificatul obţinut la proba

„Evaluarea competenţelor digitale” la examenul de bacalaureat.

Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări

 

20

 

1

 

39

 

2

 

Inginerie geodezică

 

Măsurători terestre și cadastru

 

 

22

 

 

1

 

 

37

 

 

3

 

 

Arhitectură

 

 

Arhitectură

 

 

6 ani/

360 credite

 

 

25

 

 

2

 

 

13

Proba 1: Desen liber – probă eliminatorie (admis/respins)

Proba 2: Desen tehnic (cu o pondere de 70%),

Media la examenul de bacalaureat (cu o pondere de 30%).

În caz de medii egale, departajarea se

va face ţinând cont de: prima notă de la examenul de bacalaureat.

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (10 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (130 de locuri pe universitate)

 

 1. FACULTATEA DE DREPT

Bd. General Magheru nr. 26, tel.: 0259 408457

 

 

Înscrierile se fac online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

 

 • 12 – 23 iulie 2021 - Înscrierea candidaţilor
 • 23 iulie 2021 – Afişarea listelor iniţiale
 • 26 iulie 2021 – 29 iulie 2021 - Perioada de confirmări
 • 30 iulie 2021 – Afişarea listelor finale

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Drept

Drept

4 ani/ 240 credite

38

 

112

40% media de la BAC + 30% media generală de absolvire a liceului + 30% media notelor de la disciplinele umaniste obţinute în cadrul examenului de Bacalaureat

2.

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

3 ani/ 180 credite

21

 

2

17

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (10 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (130 de locuri pe universitate)

 

Notă: La medii egale criteriul de departajare îl va constitui:

 

 1. Media la disciplina Limba și literatura română de la examenul de bacalaureat;
 2. Media la disciplina Matematică și/sau Logică de la examenul de bacalaureat;

 

 

 1. FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408124, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Înscrierea la concursul de admitere se face la sediul facultății, strada Universității nr. 1, Pavilion C, etajul II, conform calendarului afișat, între orele 9.00-15.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

 • 12 iulie – 16 iulie 2021 - înscrierea candidaţilor (testul eliminatoriu la limba engleză va fi susţinut online pe parcursul perioadei de înscriere)
 • 19 iulie 2021 – afişarea rezultatelor provizorii
 • 20 iulie, 21 iulie şi 22 iulie 2021 – confirmarea acceptării locului – etapa I
 • 22 iulie 2021- afişarea rezultatelor după etapa I
 • 22 iulie, 23 iulie 2021 – confirmare candidaţi admişi prin redistribuire – etapa a II -a
 • 26 iulie 2021 – afişarea rezultatelor finale.

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

 

Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sportivă***

3 ani/ 180 credite

22

 

 

1

27

1. Proba eliminatorie la specializarea în limba engleză – interviu  în limba engleză – conversație liberă evaluat cu admis/respins*

2.Media bacalaureat 100%.

Criterii de departajare pentru candidaţii cu medie egală:

1. nota obţinută la bacalaureat la Limba şi literatura română - proba scrisă

2. nota obţinută la bacalaureat la Biologie

3. media notelor obținute la Limba şi literatura română în ciclul liceal

4. media notelor obținute la Limba engleză în ciclul liceal

2.

 

Kinetotera-pie

Kinetoterapie şi motricitate specială

3 ani/ 180 credite

18

 

2

70

Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba engleză)**

10

 

30

3.

Geografie

Geografia

turismului

3 ani/ 180 credite

24

 

1

95

1. Proba eliminatorie la specializarea în limba engleză – interviu  în limba engleză – conversație liberă evaluat cu admis/respins*

Criterii de departajare pentru candidaţii cu medie egală:

1. nota obţinută la bacalaureat la disciplina Geografie

2. nota obţinută la bacalaureat la Limba şi literatura română - proba scrisă

3. media notelor obținute la Limba şi literatura română în ciclul liceal

4. media notelor obținute la Limba engleză în ciclul liceal

 

Geografia turismului (în limba engleză)**

19

 

1

30

Planificare

teritorială

10

 

40

4

Ştiinţa mediului

Ştiinţa mediului

3 ani/ 180 credite

0

 

50

 

 

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (10 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (130 de locuri pe universitate)

 

**Candidații care au studiat și promovat limba engleză în liceu sau dețin un certificat de competență lingvistică pentru limba engleză sau au fost admiși la un alt program cu predare în limba engleză, nu trebuie să mai susțină proba eliminatorie, fiind declarați admiși. Aceştia vor depune la înscriere un act justificativ care să ateste situația invocată

 

***La programul de licenţă  Educaţie fizică şi sportivă pot fi admişi pe locurile fără taxă, în sesiunea din iulie 2021, absolvenţii de liceu cu bacalaureat care, pe parcursul studiilor liceale au obţinut locurile I – V la Jocurile Olimpice sau la Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene de juniori, tineret şi seniori la una din disciplinele sportive cuprinse în programul Jocurilor Olimpice. La înscriere candidatul va depune diploma obţinută la concurs şi o adeverinţă eliberată de Federaţia de specialitate în care se menţionează rezultatul obţinut.

 

 1. FACULTATEA DE INFORMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408161

Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9-16 în zilele lucrătoare și sâmbăta între orele 9.00-12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

 • 5 – 22 iulie - înscrierea candidaţilor (Termen limită: 22.07. ora 14:00)
 • 22 iulie, ora 15:00 – proba de competenţă lingvistică (pentru candidaţii înscrişi la programul de studiu Fizică medicală în limba engleză)
 • 22 iulie, ora 16:00 - afişarea rezultatelor preliminare I
 • 23 iulie, ora 16:00 – depunerea contestaţiilor
 • 23 iulie, ora 18:00 - rezolvarea contestaţiilor
 • 23 iulie, ora 20:00 - afișarea rezultatelor preliminare II
 • 26 – 28 iulie - confirmarea locurilor obţinute prin concurs (Termen limită: 28.07 ora 14:00)
 • 28 iulie, ora 16:00 - redistribuirea locurilor și afişarea rezultatelor preliminare III
 • 28 – 30 iulie - confirmarea locurilor obţinute prin redistribuire (Termen limită: 30.07. ora 14:00)
 • 30 iulie, ora 16:00 –- redistribuirea locurilor și afişarea rezultatelor finale

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Biologie

Biologie

3 ani / 180 credite

27

1

52

Diploma de bacalaureat

Media de admitere:

La alegere

-      media generală la bacalaureat;

-      nota la proba E.c. din cadrul examenului de bacalaureat;

- nota la proba E.d. din cadrul examenului de bacalaureat.

Pentru Fizică medicală (în limba engleză) candidaţii vor susţine după înscriere un interviu în limba engleză – eliminatoriu, notat cu admis /respins.

2.

Chimie

Chimie

25

1

14

3.

Fizică

Fizică medicală

27

1

22

Fizică

0

 

25

Fizică medicală (în limba engleză)

0

 

40

4.

Informatică

Informatică

27

1

47

Diploma de bacalaureat

Media de admitere:

La alegere

-      media generală la bacalaureat;

-      nota la Matematică din cadrul examenului de bacalaureat;

- nota la Informatică din cadrul examenului de bacalaureat.

5.

Matematică

Matematică

25

 

 

 

 

1

24

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (10 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (130 de locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare la medii egale: nota de la proba scrisă diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, E.c, din cadrul examenului de bacalaureat.

 1. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408 104, 0259 408204

 

Înscrierile se fac în sala A003 (Pavilion A, parter) între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta între orele 9.00 – 12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale, la adresa  de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 • 07.2021 - 23.07.2021 ora 12 Înscrieri
 • 07.2021 ora 16 Afişare liste primare - la sala A003 (Pav. A) și pe site-ul facultății
 • 07.2021 - 28.07.2021 ora 12 Confirmări I -  la sala A003
 • 07.2021 ora 14 Afişare liste intermediare - la sala A003 și pe site
 • 07.2021 - 30.07.2021 ora 12 Confirmări II - online sau la sala A003
 • 07.2021 ora 14 Afişare liste finale - la sala A003 și pe site-ul facultății

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

 

4 ani/ 240 credite

22

1

52

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

Tehnologia informaţiei

 

21

 

24

2.

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

20

1

24

3.

Inginerie electrică

Electromecanică

 

9

1

40

Inginerie electrică şi calculatoare

18

 

32

Sisteme electrice

 

17

1

32

4.

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Electronică aplicată

 

20

 

40

Reţele şi software de telecomunicaţii

24

1

35

5.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

20

 

30

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (10 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (130 de locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare la medii egale:

 1. Departajarea la medii egale: media/nota de la proba Matematică la examenul de bacalaureat.
 2. În cazul perpetuării situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de media/nota de la proba Competenţe digitale la examenul de bacalaureat.

 

 

 1. FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Str. Universităţii nr. 1, tel.: + 4 0259 408 106

 

Înscrierile se fac între orele 9:00 – 16:00, în zilele lucrătoare (de luni până vineri), sala A 108, pavilion A, etaj I, campus central sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere - sesiunea iulie 2021

 • 12 – 26 iulie 2021 – înscrierea candidaţilor;
 • 26 iulie 2021, ora 17:00 – afişarea rezultatelor preliminare;
 • 27 – 28 iulie 2021 – confirmarea candidaţilor admişi – etapa I;
 • 28 iulie 2021, ora 17:00 – afişarea rezultatelor în urma etapei I;
 • 29 iulie 2021, până la ora 14:00 – confirmarea candidaţilor admişi – etapa a II-a;
 • 30 iulie 2021, ora 17:00 – afișarea listelor finale cu rezultatele concursului de admitere.

.

Nr. crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

4 ani

240 credite

27

1

47

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

Energetică industrială

0

 

30

Energetică şi tehnologii informatice

27

1

17

2.

Inginerie industrială

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

25

1

4

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

19

1

30

3.

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială

20

1

29

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (10 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (130 de locuri pe universitate)

 

 

Criterii de departajare la medii egale:

 1. nota obţinută la proba „Matematică”, la examenul de bacalaureat;
 2. calificativul obţinut la proba de bacalaureat „Evaluarea competenţelor digitale”;

 

 

 

 

 1. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ

Str. Universităţii nr. 1, tel.: 0259 408136, 0259 408141

 

Înscrierile se fac:

 • Online, pe platforma pusă la dispoziție de către Universitatea din Oradea, prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale
 • La sediul facultății, în Pavilionul B, parter, sala B 016, între orele 9.00 – 15.00, în zilele lucrătoare.

 

 • 12 - 22 iulie 2021 – Înscrierea candidaţilor;
 • 24 iulie 2021 – Afişarea rezultatelor preliminare;
 • 26 - 27 iulie 2021 – Confirmarea rezultatelor (Etapa I);
 • 29 iulie 2021 - Afişarea rezultatelor finale;
 • 30 iulie 2021, până la ora 1000 - Confirmarea rezultatelor (Etapa a II-a - numai pentru candidații admiși prin redistribuire).

 

Învăţământ cu frecvenţă (IF):

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

4 ani/ 240 credite

33

1

41

Locurile se vor ocupa prin concurs de dosare, pe baza următoarelor criterii:

- MA = MB ,

unde:

MA = Media Admitere;

MB = Media Bacalaureat.

- Criteriu eliminatoriu pentru candidații care optează pentru programul de studiu Robotică (în limba engleză): existența la dosarul de înscriere a unui document care să ateste cunoașterea limbii engleze (certificat de competență lingvistică, respectiv adeverință de la liceu sau foaie matricolă din care să rezulte studierea limbii engleze în liceu).

2.

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

32

1

47

3.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

30

1

44

4.

Mecatronică şi robotică

Mecatronică

20

1

9

Robotică (în limba engleză)

14

 

 

 

 

 

 

 

1

35

 

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (10 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (130 de locuri pe universitate)

 

 

Învăţământ la distanţă (ID):

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri cu taxă

 

Criterii de admitere

1.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

4 ani/ 240 credite

60

Locurile se vor ocupa prin concurs de dosare, pe baza următoarelor criterii:

- MA = MB ,

unde:

MA = Media Admitere;

MB = Media Bacalaureat.

 

Criterii de departajare la medii egale (pentru toate programele de studii):

 1. Nota obţinută la proba “Matematică” a examenului de Bacalaureat;
 2. Calificativul obţinut la proba „Evaluarea competenţelor digitale” a examenului de Bacalaureat.

În cazul în care un candidat nu a susţinut proba “Matematică” sau proba  „Evaluarea competenţelor digitale” la examenul de Bacalaureat, se va considera nota 1 la proba respectivă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. FACULTATEA DE ISTORIE, RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

Str. Universităţii nr. 5, tel.: 0259 408 167, 0259 408 443

 

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii în zilele lucrătoare între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta între orele 9.00-12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

 • 5 - 26 iulie 2021 - înscrierea candidaţilor
 • 26 iulie 2021 afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor
 • 27 iulie – 28 iulie 2021 confirmări (faza 1)
 • 29 iulie  – 30 iulie 2021 confirmări (faza 2)
 • 30 iulie 2021 confirmări până la ora 14,00
 • 30 iulie 2021 afișarea rezultatelor finale- după ora 16,00.

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

3 ani/ 180 credite

13

 

87

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

 

 - Media notelor de la disciplina Limba Engleză din liceu, minim 8,00 sau Certificat de atestare a competențelor lingvistice (lb.engleză) rescunoscut la nivel național, european, internațional.

(pentru programul de studii în limba engleză)

 

 

Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză)

12

2

36

2.

Ştiinţe politice

 

Ştiinţe politice

 

17

1

57

3.

Studii de securitate

 

Studii de securitate

 

13

 

87

4.

Istorie

Istorie

 

21

1

38

5.

 

Ştiinţe ale comunicării

 

Jurnalism

 

16

 

1

33

Comunicare și relații publice

0

 

50

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (10 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (130 de locuri pe universitate)

 

 

Criterii de departajare ]n caz de medii egale:

- nota de la disciplina Limba română de la examenul de bacalaureat – scris.

 

 

 

 1. FACULTATEA DE LITERE

Str. Universităţii nr. 1, telefon: 0259 408178; 0259 408267

 

Înscrierea se face la sediul facultăţii, Pavilionul C parter, sala C 010 de luni până vineri între orele 8:30 – 16:00 sau on line prin următoarele modalități:

 1. Încărcarea documentelor de către candidați pe portalul de admitere al Universității din Oradea, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale
 2. SAU: Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic în cazul înscrierii la sediul facultății
 3. SAU: Actele trimise electronic (scanate față/verso), la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

           

09.07.2021 - 22.07.2021 - înscrierea candidaţilor

23.07.2021 - afişarea rezultatelor / listelor provizorii

26.07.2021 – 29.07.2021 - confirmări

30.07.2021 - afişarea listelor finale

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană)

3 ani/ 180 credite

24

 

5

21

1. Rezultatul  Evaluării competențelor lingvistice la limba străină din cadrul examenului de bacalaureat (notat cu admis/respins)

 

2. Media bacalaureat

 – 100%

 

2

Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană) / Limba şi literatura română

30

 

70

3

Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană) / Limba şi literatura română

10

 

40

4

Limba şi literatura germană – O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) / Limba şi literatura română

10

 

15

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (10 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (130 de locuri pe universitate)

 

CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE:

 1. Nota la bacalaureat la disciplina Limba şi Literatura română

Prezentarea unui certificat de competență lingvistică recunoscut internațional, obținut în ultimii 4 ani. (ECL, Cambridge, IELTS, TOEFEL, DELF, GOETHE, DSD, ÖSD, TELC). Va avea prioritate candidatul cu cel mai bun scor/cel mai mare nivel prezentat printr-un astfel de certificat.

 1. FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

P-ţa 1 Decembrie, nr. 10, tel.: 0259 408 559, 0259 408 405, 0770 150 308

 

 • 05 – 21 iulie 2021 – înscrierea candidaților (online - obligatoriu în format PDF)
 • 27 – 28 iulie 2021 – susținerea probelor de concurs
 • 29 iulie 2021 – afișarea rezultatelor
 • 30 – 31 iulie 2021 – confirmarea înscrierii candidaților admiși
 • 02 august 2021 – reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 30 - 31 iulie 2021
 • 03 august 2021 - afișarea listelor finale

 

Înscrierea candidaţilor se face online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Sănătate

Medicină

6 ani/

360 credite

92

 

56

Test grilă, la alegere între Biologie

 (cls.a XI-a) sau Chimie organică.

 

Obs. La înscriere candidaţii pot opta și pentru specializarea Farmacie. Distribuirea pe specializări se va face ţinând cont de nota obţinută la testul grilă și  opţiunile făcute în prealabil.

Medicină dentară

44

 

44

Test grilă, la alegere între Biologie (cls.a XI-a) sau Chimie organică.

Medicină (în limba engleză)

0

 

50

- Test eliminatoriu de limbă engleză, notat cu admis/respins 

- Interviu, la alegere între Biologie (cls.a XI-a) sau Chimie organică.

Farmacie

5 ani/

300 credite

20

 

2

37

- Test grilă, la alegere între: Biologie (cls.a IX-a) sau Biologie (cls.a XI-a)  sau Chimie organică sau Chimie anorganică

Asistenţă medicală generală

4 ani/

240 credite

13

 

61

- Test grilă  Biologie  (cls.a XI-a)

 

Obs. La înscriere candidaţii vor opta pentru cele cinci specializări în ordinea preferinţelor. Distribuirea pe specializări se va face ţinând cont de nota obţinută la testul grilă și  opţiunile făcute în prealabil.

 

Balneofizioki-netoterapie şi recuperare

3 ani/

180 credite

14

 

1

34

Radiologie şi imagistică

8

 

21

Tehnică dentară

 

11

 

23

Nutriţie şi dietetică

7

2

40

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (10 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (130 de locuri pe universitate)

 

Departajarea în caz de medii egale:

 1. Media de la bacalaureat
 2. Nota obţinută la bacalaureat, proba scrisă transdisciplinară, în funcţie de profil sau filieră

TEMATICA PENTRU TESTUL DE LIMBĂ ENGLEZĂ

Testul de limbă engleză constă dintr-o conversație liberă pe teme de cultură generală în limba engleză.

Testul este oral și are caracter eliminatoriu.

 

 1. FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI

Str. General Magheru nr. 26, tel.: 0259 408277, 0259 408440

 

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri) și sâmbăta între orele 9.00 – 12.00.

 

 • 5 iulie - 24 iulie 2021 – înscrierea candidaţilor
 • 26 iulie 2021 – afişarea rezultatelor
 • 26 iulie – 29 iulie 2021 – confirmarea locului
 • 30 iulie 2021 – afişarea listelor finale

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Agronomie

Agricultură

 

4 ani/ 240 credite

8

2

40

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

2.

Horticultură

Horticultură

 

14

 

36

Peisagistică

 

18

 

12

3.

Silvicultură

Silvicultură

 

13

 

62

Exploatări forestiere

 

14

1

25

4.

Zootehnie

Zootehnie

 

17

1

32

5.

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

20

1

54

6.

Inginerie forestieră

Ingineria prelucrării lemnului

13

1

16

7.

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

18

 

57

Tehnologia prelucrării produselor agricole

16

1

33

8.

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

21

 

69

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (10 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (130 de locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare în caz de medii egale: nota (media) la proba de examen ,,Limba şi literatura română” obţinută la examenul de bacalaureat.

 

 1. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

str. Universităţii nr. 1, tel.: 0259.408.109 – Decanat, 0259.408.276 – Secretariat facultate

 

Înscrierile se fac onsite sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale sau la sediul  facultăţii între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri) și sâmbăta între orele 9.00 – 12,00.

Candidații care optează (și) pentru programele de studii cu predare în limba engleză trebuie să demonstreze cunoașterea limbii engleze, prin depunerea la dosar a unui document în acest sens: certificat de competență lingvistică, adeverință de la liceu sau foaie matricolă/situație școlară – criteriu eliminatoriu

 

 • 08 - 21 iulie 2021 - înscrierea candidaţilor
 • 22 iulie 2021 – afişarea rezultatelor provizorii;
 • 23 iulie 2021, între orele 900-1500 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul)
 • 23 iulie 2021 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor.
 • 26-29 iulie 2021 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis”
 • 30 iulie 2021 – afişarea rezultatelor finale

 

Studii universitare de licenţă - Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (ECTS)

3 ani/ 180 credite

17

1

42

Media generală de admitere =

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

 

2.

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune (CIG)

18

 

57

3.

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale (AI)

17

1

42

4.

Finanţe

Finanţe şi bănci (FB)

17

1

42

5.

Management

Management (MN)

17

1

42

6.

Marketing

Marketing (MK)

17

1

42

7.

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză) (AAE)

3 ani/ 180 credite

15

 

35

Media generală de admitere =

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

Criteriu eliminatoriu: existența la dosarul de înscriere a unui document care să ateste cunoașterea limbii engleze de către candidat: certificat de competență lingvistică, respectiv adeverință de la liceu sau foaie matricolă din care să rezulte studierea limbii engleze în liceu cel puțin 1 an

8.

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale (în limba engleză) (AIE)

15

 

15

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (10 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (130 de locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de bacalaureat
 2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat.
 3. Nota la proba (disciplina) Limba română la examenul de bacalaureat, respectiv nota la proba (disciplina) Limba engleză la examenul de bacalaureat în cazul specializărilor cu predare în limba engleză

 

 

 

Studii universitare de licenţă - Învăţământ la distanţă (ID)

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri cu taxă

Criterii de admitere

1.

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale (AI)

3 ani/ 180 credite

50

Media generală de admitere =

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

2.

Marketing

Marketing (MK)

50

 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de bacalaureat
 2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat.
 3. Nota la proba (disciplina) Limba română la examenul de bacalaureat

 

Notă. În cazul în care un candidat nu a susţinut / nu dovedeşte susţinerea la examenul de bacalaureat a probelor (disciplinelor) ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă / respectivele probe.

 

 

 

 

 

 

 1. FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Str. Universităţii, nr.5, Tel/fax: 0259 408439

 

Înscrierile se fac la sediul facultăţii, de luni până vineri, între orele 9-16 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 

 • 5 - 26 iulie 2021 - înscrierea candidaţilor
 • 26 iulie 2021 - afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor, după ora 16.00
 • 27 iulie – 28 iulie 2021 - confirmări (faza 1)
 • 29 iulie – 30 iulie 2021 - confirmări (faza 2) 
 • 30 iulie 2021 - confirmări până la ora 14,00
 • 30 iulie 2021 - afișarea rezultatelor finale după ora 16,00.

 

Învăţământ cu frecvenţă/ IF

Nrcrt

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1

Asistenţă socială

Asistenţă socială

3 ani /

 180 credite

26

 

74

Media examenului de bacalaureat.

 

Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei: nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat.

.

2

Psihologie

Psihologie

 

27

 

98

3

Sociologie

Sociologie

 

13

2

35

4

Resurse umane

 

17

 

58

5

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

7

 

68

6

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Beiuş)

10

2

38

7

Psihopedagogie specială

16

1

13

8

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară)

8

 

17

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (10 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (130 de locuri pe universitate)

 

 

 

 

 

Învăţământ cu frecvenţă redusă/ IFR

Nr crt

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata

/ nr. credite

Locuri cu taxă

 

Criterii de admitere

1.

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

3 ani

 180 credite

75

 

Media examenului de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei: nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat.

 

 

 1. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „EPISCOP DR. VASILE COMAN”

Str. Universităţii nr.1, tel.0259-408182

 

 

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii, de luni până vineri, între orele 9.00-16.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 

 • 05 – 27 iulie 2021          - înscrierea candidaţilor;
 • 28 iulie 2021                 - afişarea rezultatelor;
 • 28 - 29 iulie 2021           - confirmări;
 • 30 iulie 2021                 - redistribuiri şi liste finale.

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

4 ani/ 240

credite

42

 

 

1

7

 

Media examenului de bacalaureat.

 

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (10 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (130 de locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. Media generală a anilor de liceu
 2. Nota la disciplina Limba şi literatura română – proba scrisă, de la bacalaureat

 

 

 

În cazuri bine justificate, rectorul Universităţii din Oradea poate acorda derogări de la prevederile prezentului ghid, cu condiţia încadrării în norm 

 

×

TOP