Lista completă a programelor de studiu accesibile prin admitere la facultate, Universitatea din Oradea, nivelul Master. Faceți click pe capul de tabel pentru ordonare, și CTRL+F pentru căutare folosind browser-ul.

Programul de studii Domeniul Descrierea Facultatea
Administrarea afacerilor internaționale / International business administration Economie şi afaceri internaţionale RO ENG Facultatea de Științe Economice
Administrarea afacerilor interne şi internaţionale a întreprinderilor mici şi mijlocii Economie şi afaceri internaţionale RO ENG Facultatea de Științe Economice
Administrarea afacerilor regionale Administrarea afacerilor RO ENG Facultatea de Științe Economice
Administrarea afacerilor/Business administration Administrarea afacerilor RO ENG Facultatea de Științe Economice
Administrație publică Științe administrative RO ENG Facultatea de Drept
Arte plastice și multimedia Arte vizuale RO ENG Facultatea de Arte
Biodiversitatea şi monitorizarea ecosistemelor Biologie RO ENG Facultatea de Informatică și Științe
Chimie structurală şi aplicativă Chimie RO ENG Facultatea de Informatică și Științe
Concepție, fabricație și management asistate de calculator Inginerie industrială RO ENG Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică

Construcții inteligente și sustenabile

Sisteme Geoinformatice în Cadastru și Urbanism

Inginerie civilă și instalații

Inginerie geodezica

RO ENG Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură
Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor Contabilitate RO ENG Facultatea de Științe Economice
Cultură și civilizație europeană Filologie RO ENG Facultatea de Litere
Design de obiect, modă și ambient Arte vizuale RO ENG Facultatea de Arte
Dezvoltare regională și comunicare instituțională în UE Relații internaționale și studii europene RO ENG Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Drept civil și procedură civilă Drept RO ENG Facultatea de Drept
Drept penal și procedură penală Drept RO ENG Facultatea de Drept
Economia şi administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii Administrarea afacerilor RO ENG Facultatea de Științe Economice
Educație fizică și antrenament sportiv Știința sportului și educației fizice RO ENG Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Educaţie integrată în învăţământul primar şi preşcolar Ştiinţe ale educaţiei RO ENG Facultatea de Științe Socio-Umane
Energii regenerabile Inginerie energetică RO ENG Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
Finanţe, bănci, asigurări Finanțe RO ENG Facultatea de Științe Economice
Fizica explorărilor şi terapiilor biomedicale Fizică RO ENG Facultatea de Informatică și Științe
Managementul resurselor umane Sociologie RO ENG Facultatea de Științe Socio-Umane
Gestiunea și planificarea teritoriului asistată de GIS Geografie RO ENG Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Ingineria mediului şi securitate în muncă Ingineria mediului RO ENG Facultatea de Protecţia Mediului
Inginerie economică și management pentru afaceri Inginerie şi management RO ENG Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică
Istoria vestului românesc Istorie RO ENG Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Istorie bisericească şi gândire creştină Teologie RO ENG Facultatea de Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman"
Kinetoterapie în reeducarea funcțională Știința sportului și educației fizice RO ENG Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Literatura română - Relevante europene Filologie RO ENG Facultatea de Litere
Management aprofundat/ Advanced management Management RO ENG Facultatea de Științe Economice
Management în tehnologia informației Calculatoare și tehnologia informației RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Management și comunicare în inginerie Inginerie şi management RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Managementul afecțiunilor aparatului locomotor Medicină RO ENG Facultatea de Medicină şi Farmacie
Managementul calității și protecția consumatorului în domeniul textile-pielărie Inginerie şi management RO ENG Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
Managementul organizaţiei Management RO ENG Facultatea de Științe Economice
Managementul serviciilor de sănătate Medicină RO ENG Facultatea de Medicină şi Farmacie
Managementul serviciilor sociale Asistență socială RO ENG Facultatea de Științe Socio-Umane
Managementul sistemelor de energie Inginerie energetică RO ENG Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
Managementul situațiilor de urgență, crizelor și dezastrelor în agricultură, silvicultură și industrie alimentară Ingineria mediului RO ENG Facultatea de Protecţia Mediului
Managementul unităților de turism și alimentație publică Inginerie şi management RO ENG Facultatea de Protecţia Mediului
Marketing şi comunicare în afaceri Marketing RO ENG Facultatea de Științe Economice
Matematică didactică Matematică RO ENG Facultatea de Informatică și Științe
Artă dirijorală Muzică RO ENG Facultatea de Arte
Politici publice europene Științe politice RO ENG Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie Psihologie RO ENG Facultatea de Științe Socio-Umane
Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională Psihologie RO ENG Facultatea de Științe Socio-Umane
Relaţii economice europene Economie şi afaceri internaţionale RO ENG Facultatea de Științe Economice
Securitate europeană Studii de securitate RO ENG Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Siguranţă şi securitate agroalimentară Ingineria produselor alimentare RO ENG Facultatea de Protecţia Mediului
Sisteme automate avansate Ingineria sistemelor RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Sisteme avansate în inginerie electrică Inginerie electrică RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Sisteme distribuite în internet Informatică RO ENG Facultatea de Informatică și Științe
Sisteme mecatronice avansate (în limba engleză) Mecatronică și robotică RO ENG Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică
Sisteme și tehnologii avansate în ingineria autovehiculelor Ingineria autovehiculelor RO ENG Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică
Studii europene (în limba engleză) Relații internaționale și studii europene RO ENG Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Tehnologii audio-video și telecomunicații Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Tehnologii horticole moderne Horticultură RO ENG Facultatea de Protecţia Mediului
Tehnologii moderne în exploatațiile agricole și zootehnice Agronomie RO ENG Facultatea de Protecţia Mediului
Teologie sistematică pe fundamente biblice și patristice Teologie RO ENG Facultatea de Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman"
Tipuri de modernitate în spațiul anglofon și francofon (în limbile engleză și franceză) Filologie RO ENG Facultatea de Litere
Tourism management and planning Geografie RO ENG Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Valorificarea durabilă a resurselor pădurii Silvicultură RO ENG Facultatea de Protecţia Mediului
Vocal și instrumental în arta muzicală camerală Muzică RO ENG Facultatea de Arte×

TOP