Lista completă a programelor de studiu accesibile prin admitere la facultate, Universitatea din Oradea, nivelul Master. Faceți click pe capul de tabel pentru ordonare, și CTRL+F pentru căutare folosind browser-ul.

Programul de studii Domeniul Facultatea
Administrarea afacerilor internaționale / International business administration Economie şi afaceri internaţionale Facultatea de Științe Economice
Administrarea afacerilor interne şi internaţionale a întreprinderilor mici şi mijlocii Economie şi afaceri internaţionale Facultatea de Științe Economice
Administrarea afacerilor regionale Administrarea afacerilor Facultatea de Științe Economice
Administrarea afacerilor/Business administration Administrarea afacerilor Facultatea de Științe Economice
Administrație publică Științe administrative Facultatea de Drept
Arte plastice și multimedia Arte vizuale Facultatea de Arte
Biodiversitatea şi monitorizarea ecosistemelor Biologie Facultatea de Informatică și Științe
Chimie structurală şi aplicativă Chimie Facultatea de Informatică și Științe
Concepție, fabricație și management asistate de calculator Inginerie industrială Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică

Construcții inteligente și sustenabile

Inginerie civilă și instalații

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură

Sisteme Geoinformatice în Cadastru și Urbanism

Inginerie geodezica

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură
Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor Contabilitate Facultatea de Științe Economice
Cultură și civilizație europeană Filologie Facultatea de Litere
Design de obiect, modă și ambient Arte vizuale Facultatea de Arte
Dezvoltare regională și comunicare instituțională în UE Relații internaționale și studii europene Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Drept civil și procedură civilă Drept Facultatea de Drept
Drept penal și procedură penală Drept Facultatea de Drept
Administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii Administrarea afacerilor Facultatea de Științe Economice
Educație fizică și antrenament sportiv Știința sportului și educației fizice Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Educaţie incluzivă Ştiinţe ale educaţiei Facultatea de Științe Socio-Umane
Energii regenerabile Inginerie energetică Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
Finanţe, bănci, asigurări Finanțe Facultatea de Științe Economice
Fiscalitate si gestiunea financiara Finanțe Facultatea de Științe Economice
Fizica explorărilor şi terapiilor biomedicale Fizică Facultatea de Informatică și Științe
Managementul resurselor umane Sociologie Facultatea de Științe Socio-Umane
Gestiunea și planificarea teritoriului asistată de GIS Geografie Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Ingineria mediului şi securitate în muncă Ingineria mediului Facultatea de Protecţia Mediului
Inginerie economică și management pentru afaceri Inginerie şi management Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică
Istoria vestului românesc Istorie Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Istorie bisericească şi gândire creştină Teologie Facultatea de Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman"
Kinetoterapie în reeducarea funcțională Știința sportului și educației fizice Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Literatura română - Relevante europene Filologie Facultatea de Litere
Management aprofundat/ Advanced management Management Facultatea de Științe Economice
Management în tehnologia informației Calculatoare și tehnologia informației Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Management și comunicare în inginerie Inginerie şi management Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Managementul afecțiunilor aparatului locomotor Medicină Facultatea de Medicină şi Farmacie
Managementul calității și protecția consumatorului în domeniul textile-pielărie Inginerie şi management Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
Managementul organizaţiei Management Facultatea de Științe Economice
Managementul serviciilor de sănătate Medicină Facultatea de Medicină şi Farmacie
Educatie nutritionala si fitoterapie Medicină Facultatea de Medicină şi Farmacie
Managementul serviciilor sociale Asistență socială Facultatea de Științe Socio-Umane
Managementul sistemelor de energie Inginerie energetică Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
Managementul situațiilor de urgență, crizelor și dezastrelor în agricultură, silvicultură și industrie alimentară Ingineria mediului Facultatea de Protecţia Mediului
Managementul unităților de turism și alimentație publică Inginerie şi management Facultatea de Protecţia Mediului
Marketing şi comunicare în afaceri Marketing Facultatea de Științe Economice
Structuri matematice fundamentale Matematică Facultatea de Informatică și Științe
Artă dirijorală Muzică Facultatea de Arte
Politici publice europene Științe politice Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie Psihologie Facultatea de Științe Socio-Umane
Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională Psihologie Facultatea de Științe Socio-Umane
Relaţii economice europene Economie şi afaceri internaţionale Facultatea de Științe Economice
Securitate europeană Studii de securitate Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Siguranţă şi securitate agroalimentară Ingineria produselor alimentare Facultatea de Protecţia Mediului
Sisteme automate avansate Ingineria sistemelor Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Sisteme avansate în inginerie electrică Inginerie electrică Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Sisteme distribuite în internet Informatică Facultatea de Informatică și Științe
Sisteme mecatronice avansate (în limba engleză) Mecatronică și robotică Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică
Sisteme și tehnologii avansate în ingineria autovehiculelor Ingineria autovehiculelor Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică
Studii europene (în limba engleză) Relații internaționale și studii europene Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Tehnologii audio-video și telecomunicații Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Tehnologii horticole moderne Horticultură Facultatea de Protecţia Mediului
Tehnologii moderne în exploatațiile agricole și zootehnice Agronomie Facultatea de Protecţia Mediului
Teologie sistematică pe fundamente biblice și patristice Teologie Facultatea de Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman"
Tipuri de modernitate în spațiul anglofon și francofon (în limbile engleză și franceză) Filologie Facultatea de Litere
Comunicare profesională și interculturală. Traduceri specializate (în limbile engleză și franceză/germană) Filologie Facultatea de Litere
Tourism management and planning Geografie Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Valorificarea durabilă a resurselor pădurii Silvicultură Facultatea de Protecţia Mediului
Vocal și instrumental în arta muzicală camerală Muzică Facultatea de Arte×

TOP