Nr.

Program de studii

Domeniul

Facultatea

1

Arte plastice şi multimedia

Arte vizuale

Arte

2

Desing de obiect, modă şi ambient

Arte vizuale

Arte

3

Pictură și multimedia

Arte vizuale

Arte

4

Sculptură şi ambient

Arte vizuale

Arte

5

Pedagogia artei dirijorale

Muzică

Arte

6

Vocal şi instrumental în arta muzicală camerală

Muzică

Arte

7

Construcţii inteligente şi sustenabile

Inginerie civilă şi instalaţii

CCA

8

Drept civil şi procedură civilă

Drept

D

9

Drept penal şi procedură penală

Drept

D

10

Administraţie publică

Ştiinţe administrative

D

11

Gestiune şi amenajare turistică

Geografie

GTS

12

Gestiunea şi planificarea teritoriului asistată de GIS

Geografie

GTS

13

Tourism management and planning (în limba engleză)

Geografie

GTS

14

Educaţie fizică şi antrenament sportiv

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

GTS

15

Kinetoterapie în reeducarea funcţională

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

GTS

16

Energii regenerabile

Inginerie energetică

IEMI

17

Managementul calităţii şi protecţia consumatorului în domeniul textile-pielărie

Inginerie şi management

IEMI

18

Managementul sistemelor de energie

Inginerie energetică

IEMI

19

Management în tehnologia informaţiei

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

IETI

20

Sisteme automate avansate

Ingineria sistemelor

IETI

21

Sisteme avansate în inginerie electrică

Inginerie electrică

IETI

22

Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

IETI

23

Management şi comunicare în inginerie

Inginerie şi management

IETI

24

Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria autovehiculelor

Ingineria autovehiculelor

IMT

25

Concepţie, fabricaţie şi management asistate de calculator

Inginerie industrială

IMT

26

Inginerie economică şi management pentru afaceri

Inginerie şi management

IMT

27

Sisteme mecatronice avansate (în limba engleză)

Mecatronică şi robotică

IMT

28

Istoria vestului românesc

Istorie

IRISPSC

29

Dezvoltare regională şi comunicare instituţională în Uniunea Europeană

Relaţii internaţionale şi studii europene

IRISPSC

30

Politici publice europene

Ştiinţe politice

IRISPSC

31

Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene

Ştiinţe politice

IRISPSC

32

Securitate europeană

Ştiinţe politice

IRISPSC

33

Studii europene (în limba engleză)

Ştiinţe politice

IRISPSC

34

Cultură şi civilizaţie europeană

Filologie

Litere

35

Literatura română – Relevanţe europene

Filologie

Litere

36

Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon

Filologie

Litere

37

Managementul afecţiunilor aparatului locomotor

Medicină

MF

38

Managementul serviciilor de sănătate

Medicină

MF

39

Tehnologii moderne în exploataţiile agricole şi zootehnice

Agronomie

PM

40

Tehnologii horticole moderne

Horticultură

PM

41

Ingineria mediului şi securitate în muncă

Ingineria mediului

PM

42

Managementul situaţiilor de urgenţă, crizelor şi dezastrelor în agricultură, silvicultură şi industria alimentară

Ingineria mediului

PM

43

Siguranţă şi securitate agroalimentară

Ingineria produselor alimentare

PM

44

Managementul unităţilor de turism şi alimentaţie publică

Inginerie şi management

PM

45

Valorificarea durabilă a resurselor pădurii

Silvicultură

PM

46

Biodiversitatea şi monitorizarea ecosistemelor

Biologie

ST

47

Chimie structurală şi aplicativă

Chimie

ST

48

Fizica explorărilor şi terapiilor biomedicale

Fizică

ST

49

Sisteme distribuite in internet

Informatică

ST

50

Matematică didactică

Matematică

ST

51

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

Administrarea afacerilor

STEC

52

Administrarea afacerilor regionale

Administrarea afacerilor

STEC

53

Economia şi administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii

Administrarea afacerilor

STEC

54

Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor

Contabilitate

STEC

55

Administrarea afacerilor internaționale (în limba engleză)

Economie şi afaceri internaţionale

STEC

56

Administrarea afacerilor interne şi internaţionale a întreprinderilor mici şi mijlocii

Economie şi afaceri internaţionale

STEC

57

Relaţii economice europene

Economie şi afaceri internaţionale

STEC

58

Finanţe, bănci, asigurări

Finanţe

STEC

59

Management aprofundat (în limba engleză)

Management

STEC

60

Managementul organizaţiei

Management

STEC

61

Marketing şi comunicare în afaceri

Marketing

STEC

62

Managementul serviciilor sociale

Asistenţă socială

STSU

63

Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie

Psihologie

STSU

64

Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională

Psihologie

STSU

65

Gestiunea resurselor umane

Sociologie

STSU

66

Educaţia integrată în învăţământul primar şi preșcolar

Ştiinţe ale educaţiei

STSU

67

Istorie bisericească şi gândire creştină

Teologie

TO

68

Teologie sistematică pe fundamente biblice şi patristice

Teologie

TO

×

TOP

Universitatea din Oradea practică un regim de taxe flexibil, competitiv și adaptat pieței noastre.

Iar la nivel european este unul dintre cele mai convenabile.

CONVINGE-TE AICI!

Taxe mici!