Lista completă a programelor de studiu accesibile prin admitere la Universitatea din Oradea, nivelul Master

Nr. crt. Programul de studii Domeniul Descrierea programului Facultatea
1 Arte plastice și multimedia Arte vizuale RO ENG Facultatea de Arte
2 Design de obiect, modă și ambient Arte vizuale RO ENG Facultatea de Arte
3 Pedagogia artei dirijorale Muzică RO ENG Facultatea de Arte
4 Vocal și instrumental în arta muzicală camerală Muzică RO ENG Facultatea de Arte
5 Construcții inteligente și sustenabile Inginerie civilă și instalații RO ENG Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură
6 Administrație publică Științe administrative RO ENG Facultatea de Drept
7 Drept civil și procedură civilă Drept RO ENG Facultatea de Drept
8 Drept penal și procedură penală Drept RO ENG Facultatea de Drept
9 Educație fizică și antrenament sportiv Știința sportului și educației fizice RO ENG Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
10 Gestiune și amenajare turistică Geografie RO ENG Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
11 Gestiunea și planificarea teritoriului asistată de GIS Geografie RO ENG Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
12 Kinetoterapie în reeducarea funcțională Știința sportului și educației fizice RO ENG Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
13 Tourism management and planning Geografie RO ENG Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
14 Management în tehnologia informației Calculatoare și tehnologia informației RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
15 Management și comunicare în inginerie Inginerie şi management RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
16 Sisteme automate avansate Ingineria sistemelor RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
17 Sisteme avansate în inginerie electrică Inginerie electrică RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
18 Tehnologii audio-video și telecomunicații Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale RO ENG Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
19 Energii regenerabile Inginerie energetică RO ENG Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
20 Managementul calității și protecția consumatorului în domeniul textile-pielărie Inginerie şi management RO ENG Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
21 Managementul sistemelor de energie Inginerie energetică RO ENG Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
22 Concepție, fabricație și management asistate de calculator Inginerie industrială RO ENG Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică
23 Inginerie economică și management pentru afaceri Inginerie şi management RO ENG Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică
24 Sisteme mecatronice avansate Mecatronică și robotică RO ENG Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică
25 Sisteme și tehnologii avansate în ingineria autovehiculelor Ingineria autovehiculelor RO ENG Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică
26 Dezvoltare regională și comunicare instituțională în UE Relații internaționale și studii europene RO ENG Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
27 Evaluarea politicilor și a programelor publice europene Relații internaționale și studii europene RO ENG Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
28 Istoria vestului românesc Istorie RO ENG Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
29 Politici publice europene Științe politice RO ENG Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
30 Securitate europeană Relații internaționale și studii europene RO ENG Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
31 Studii europene Relații internaționale și studii europene RO ENG Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
32 Cultură și civilizație europeană Filologie RO ENG Facultatea de Litere
33 Literatura română - Relevante europene Filologie RO ENG Facultatea de Litere
34 Tipuri de modernitate în spațiul anglofon și francofon Filologie RO ENG Facultatea de Litere
35 Managementul afecțiunilor aparatului locomotor Medicină RO ENG Facultatea de Medicină şi Farmacie
36 Managementul serviciilor de sănătate Medicină RO ENG Facultatea de Medicină şi Farmacie
37 Ingineria mediului şi securitate în muncă Ingineria mediului RO ENG Facultatea de Protecţia Mediului
38 Managementul situațiilor de urgență, crizelor și dezastrelor în agricultură, silvicultură și industrie alimentară Ingineria mediului RO ENG Facultatea de Protecţia Mediului
39 Managementul unităților de turism și alimentație publică Inginerie şi management RO ENG Facultatea de Protecţia Mediului
40 Siguranţă şi securitate agroalimentară Ingineria produselor alimentare RO ENG Facultatea de Protecţia Mediului
41 Tehnologii horticole moderne Horticultură RO ENG Facultatea de Protecţia Mediului
42 Tehnologii moderne în exploatațiile agricole și zootehnice Agronomie RO ENG Facultatea de Protecţia Mediului
43 Valorificarea durabilă a resurselor pădurii Silvicultură RO ENG Facultatea de Protecţia Mediului
44 Biodiversitatea şi monitorizarea ecosistemelor Biologie RO ENG Facultatea de Ştiinţe
45 Chimie structurală şi aplicativă Chimie RO ENG Facultatea de Ştiinţe
46 Fizica explorărilor şi terapiilor biomedicale Fizică RO ENG Facultatea de Ştiinţe
47 Matematică didactică Matematică RO ENG Facultatea de Ştiinţe
48 Sisteme distribuite în internet Informatică RO ENG Facultatea de Ştiinţe
49 Administrarea afacerilor internaționale/International business administration Economie şi afaceri internaţionale RO ENG Facultatea de Ştiinţe Economice
50 Administrarea afacerilor interne şi internaţionale a întreprinderilor mici şi mijlocii Economie şi afaceri internaţionale RO ENG Facultatea de Ştiinţe Economice
51 Administrarea afacerilor regionale Administrarea afacerilor RO ENG Facultatea de Ştiinţe Economice
52 Administrarea afacerilor/Business administration Administrarea afacerilor RO ENG Facultatea de Ştiinţe Economice
53 Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor Contabilitate RO ENG Facultatea de Ştiinţe Economice
54 Economia şi administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii Administrarea afacerilor RO ENG Facultatea de Ştiinţe Economice
55 Finanţe, bănci, asigurări Finanțe RO ENG Facultatea de Ştiinţe Economice
56 Management aprofundat/ Advanced management Management RO ENG Facultatea de Ştiinţe Economice
57 Managementul organizaţiei Management RO ENG Facultatea de Ştiinţe Economice
58 Marketing şi comunicare în afaceri Marketing RO ENG Facultatea de Ştiinţe Economice
59 Relaţii economice europene Economie şi afaceri internaţionale RO ENG Facultatea de Ştiinţe Economice
60 Educaţie integrată în învăţământul primar şi preşcolar Ştiinţe ale educaţiei RO ENG Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
61 Gestiunea resurselor umane Sociologie RO ENG Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
62 Managementul serviciilor sociale Asistență socială RO ENG Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
63 Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie Psihologie RO ENG Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
64 Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională Psihologie RO ENG Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
65 Istorie bisericească şi gândire creştină Teologie RO ENG Facultatea de Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman"
66 Teologie sistematică pe fundamente biblice și patristice Teologie RO ENG Facultatea de Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman"
×

TOP

Universitatea din Oradea practică un regim de taxe flexibil, competitiv și adaptat pieței noastre.

Iar la nivel european este unul dintre cele mai convenabile.

CONVINGE-TE AICI!

Taxe mici!