Candidaţii vor fi admişi pe bază de concurs de dosar, media de admitere fiind media examenului de bacalaureat (sau echivalent cu acesta). Studiile pe locurile fără plata taxelor de şcolarizare (cu sau fără bursă) se desfăşoară exclusiv în limba română. Locurile sunt alocate tuturor programelor de studii în limba română în limita capacităţii de şcolarizare. Ierarhizarea candidaţilor se va face în ordinea descrescătoare a mediei de la bacalaureat (sau examen echivalent) pentru admiterea la studii de licenţă, respectiv media de la examenul de licenţă pentru admiterea la studii de masterat. Acolo unde e cazul departajarea se va face pe baza mediei anilor de studiu din liceu (la admiterea la studii de licenţă), respectiv media de promovare a anilor de studii de licenţă (la admiterea la studii de master). Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii sunt obligaţi să depună diploma de bacalaureat (sau echivalentă), respectiv diploma de bacalaureat (sau echivalentă) şi diploma de licenţă, în original, la Universitatea din Oradea în termenele prevăzute în metodologie.

×

TOP

Universitatea din Oradea practică un regim de taxe flexibil, competitiv și adaptat pieței noastre.

Iar la nivel european este unul dintre cele mai convenabile.

CONVINGE-TE AICI!

Taxe 2020-2021