Descărcați .pdf-ul aprobat de Senatul UO

Extras din Metodologia de admitere a Universității din Oradea - 2018

II.2. ÎNSCRIEREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU CANDIDAŢII DIN ETNIA RROMILOR PE LOCURILE SUBVENŢIONATE DE LA BUGET, SPECIAL ALOCATE

Candidatul va depune dosarul la facultate, va completa suplimentar o cerere tipizată pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate distinct candidaţilor din etnia rromilor şi va prezenta o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civile, culturale sau politice a rromilor legal constituită, prin care se atestă apartenenţa candidatului la comunitatea rromilor (nu că este neapărat membru al respectivei organizaţii).
Recomandarea menţionată mai sus nu mai este necesar de prezentat dacă respectivul candidat este absolvent al studiilor de licenţă la Universitatea din Oradea, la studiile de licenţă a beneficiat de loc bugetat special alocat candidaţilor de etnie rromă şi la dosarul personal de la facultatea absolvită există recomandarea scrisă în original.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor candidaţilor de etnie rromă este unic la nivel de universitate şi nu poate depăşi ultima zi de înscriere la programele care organizează probe de admitere. Acest termen va fi afişat pe site-ul universităţii şi pe site-urile facultăţilor.
În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform metodologiei proprii de admitere a facultăţii, pe locurile subvenţionate de la buget sau pe locurile cu taxă scoase la concurs. Comisia de admitere a facultăţii transmite rezultatul obţinut de candidaţi comisiei centrale de admitere.
În faza a doua participă doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la nivel de facultate (statut „admis fără taxă” sau „admis cu taxă”). Astfel, după finalizarea admiterii la toate facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza mediei obţinute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget, special destinate lor.
Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere iar, în limita locurilor bugetate special alocate, candidaţii primesc statutul final de „admis fără taxă pe locurile subvenţionate de la buget, special alocate”. În cazul în care candidatul nu obţine acest statut, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel de facultate („admis fără taxă” sau „admis cu taxă” ). Lista cuprinzând rezultatele admiterii va fi afişată va fi afişată pe pagina de web a universităţii.

×

TOP

Universitatea din Oradea practică un regim de taxe flexibil, competitiv și adaptat pieței noastre.

Iar la nivel european este unul dintre cele mai convenabile.

CONVINGE-TE AICI!

Taxe mici!