Tipărire
Categorie: Admitere - Licență
Accesări: 4507

Extras din Metodologia organizării admiterii la studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2021 - 2022

 II.2. ÎNSCRIEREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU CANDIDAŢII ABSOLVENŢI DE LICEE SITUATE ÎN MEDIUL RURAL PE LOCURILE SUBVENŢIONATE DE LA BUGET ALOCATE ÎN CONDIŢIILE LEGII (numiți în continuare candidați „RURAL”)

 

  Candidatul „RURAL” va depune dosarul la facultate, iar pe fişa de înscriere va bifa opţiunea „candidat absolvent al unui liceu situat în mediul rural”.

La nivelul Universității din Oradea se alocă cel puțin 1 loc (conform solicitării) pentru candidații „RURAL”, mai puțin la programele de studii:

la care se alocă 0 (zero) locuri destinate candidaților „RURAL”.

  În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform metodologiei proprii de admitere a facultăţii, pe locurile subvenţionate de la buget sau pe locurile cu taxă scoase la concurs. După finalizarea admiterii la nivel de facultate, candidatul „RURAL” primeşte statutul de admis fără taxă, admis cu taxă sau respins cu taxă.

  În faza a doua participă doar candidaţii care au obţinut media la admitere cel puţin 5 (cinci) şi care, la nivel de facultate, au obţinut statutul de admis cu taxă  sau respins cu taxă.

În cazul în care la nivel de universitate sunt înscriși mai mulți candidați decât numărul de locuri disponibile, după finalizarea admiterii la toate facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza mediei obţinute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget, special destinate lor.  Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere iar, în limita locurilor bugetate special alocate, candidaţii primesc statutul final de „admis fără taxă pe locurile subvenţionate de la buget, special alocate” . În cazul în care candidatul nu obţine acest statut, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă).