Tipărire
Categorie: Informații
Accesări: 11073

TAXE ADMITERE LICENȚĂ

 

În cadrul concursului de admitere se percep următoarele taxe:

Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON

Taxa pentru contestații - 150 RON

Taxa de înmatriculare - 100 RON

Taxă procesare dosar (pentru candidați cu studii anterioare efectuate în străinătate) - 150 Euro

Candidații care se înscriu la mai multe facultăți vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, conform metodologiilor proprii.

Taxa pentru contestații nu va fi percepută în situațiile generate de erorile operatorilor Universității din Oradea.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidați cu vârsta până în 25 de ani:

Candidații care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente:

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a facultăților.

 

TAXE ADMITERE MASTER

 

În cadrul concursului de admitere se percep următoarele taxe:

Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON

Taxa pentru contestații - 150 RON

Taxa de înmatriculare - 100 RON

Taxă procesare dosar (pentru candidați cu studii anterioare efectuate în străinătate) - 150 Euro

Candidații care se înscriu la mai multe facultăți vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, conform metodologiilor proprii.

Taxa pentru contestații nu va fi percepută în situațiile generate de erorile operatorilor Universității din Oradea.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidați cu vârsta până în 25 de ani:

Candidații care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente:

 

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a facultăților.

 

TAXE DE ȘCOLARIZARE

 

STUDII DE LICENȚĂ ANUL I 2019-2020

 

Învăţământ cu frecvenţă

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licență

Programul de studiu

Taxe şcolarizare 2019-2020

LEI

1

Arte

Muzică

Muzică

3.900

Interpretare muzicală –canto

4.500

Interpretare muzicală – instrumente

4.500

Arte vizuale

Arte decorative

3.700

Arte plastice - Pictură

3.700

Arte plastice - Grafică

3.700

Design

3.700

Modă-design vestimentar

3.700

2

Construcţii, Cadastru şi Arhitectură

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole

3.000

Inginerie sanitară şi protecţia mediului

3.000

Arhitectură

Arhitectură

4.000

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

3.000

3

Drept

Drept

Drept

2.900

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

2.900

4

Geografie, Turism şi Sport

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

2.900

Sport şi performanţă motrică

2.900

Geografie

Geografia turismului

2.900

Geografia turismului (în limba engleză)

2.900

Planificare teritorială

2.900

Ştiinţa mediului

Ştiinţa mediului

2.900

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială

2.900

Kinetoterapie şi motricitate specială

(în limba engleză)

2.900

5

Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

3.300

Tehnologia informaţiei

3.300

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

3.000

Inginerie electrică

Electromecanică

3.000

Electromecanică (la Beiuş)

3.100

Inginerie electrică şi calculatoare

3.000

Sisteme electrice

3.000

Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale

Electronică aplicată

3.000

Reţele şi software de telecomunicaţii

3.000

Inginerie şi management

Inginerie economică in domeniul electric, electronic şi energetic

3.000

6

Inginerie Energetică şi Management Industrial

Inginerie energetică

Energetică industrială

3.000

Ingineria sistemelor electroenergetice

3.000

Inginerie industrială

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

3.000

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

3.000

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială

3.000

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

3.000

7

Inginerie Managerială şi Tehnologică

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

3.000

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

3.000

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

3.000

Mecatronică şi robotică

Mecatronică

3.000

Robotică

3.000

Robotică (limba engleză)

3.000

8

Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării

Istorie

Istorie

2.900

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

2.900

Relaţii internaţionale şi studii europene (limba engleză)

3.000

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

2.900

Comunicare şi relaţii publice

2.900

Ştiinţe politice

Studii de securitate

2.900

Ştiinţe politice

2.900

9

Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană)

2.900

Limba şi literatura germană - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) / Limba şi literatura română

2.900

Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană) / Limba şi literatura română

2.900

Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană) / Limba şi literatura română

2.900

10

Medicină şi Farmacie

Sănătate

Asistenţă medicală generală

3.000

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

3.000

Farmacie

6.800

Medicină cu predarea în limba engleză

22.500

Medicină

6.800

Medicină Dentară

6.800

Radiologie şi Imagistică

3.000

Tehnică dentară

3.000

Nutriție și dietetică

4.000

11

Protecţia Mediului

Agronomie

Agricultură

3.000

Horticultură

Horticultură

3.000

Peisagistică

3.000

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

3.000

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

3.000

Tehnologia prelucrării produselor agricole

3.000

Inginerie forestieră

Ingineria prelucrării lemnului

3.000

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

3.000

Silvicultură

Exploatări forestiere

3.000

Silvicultură

3.000

Zootehnie

Zootehnie

3.000

12

Ştiinţe

Biologie

Biologie

2.900

2.700

Chimie

Chimie

2.900

2.700

Fizică

Fizică

2.900

Fizică medicală

2.900

2.700

Fizică medicală (în limba engleză)

2.900

Informatică

Informatică

2.900

Matematică

Matematică

2.900

2.700

13

Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

2.900

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

3.500

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

2.900

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale

2.900

Afaceri internaţionale (în limba engleză)

3.500

Finanţe

Finanţe şi bănci

2.900

Management

Management

2.900

Marketing

Marketing

2.900

14

Ştiinţe Socio-Umane

Asistenţă socială

Asistenţă socială

3.000

Psihologie

Psihologie

3.000

Sociologie

Sociologie

3.000

Resurse Umane

3.000

Ştiinţele educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – Oradea

3.000

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară)

3.200

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Beiuş)

3.200

Psihopedagogie specială

3.000

15

Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman"

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

2.900

STUDII DE MASTERAT ANUL I 2019-2020

 

Învăţământ cu frecvenţă

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de studii universitare de master

Programul de studiu

Taxe şcolarizare 2019-2020

-LEI -

1

Arte

Muzică

Pedagogia artei dirijorale

3.900

Vocal şi instrumental în arta muzicală camerală

3.900

Arta interpretării instrumentale și vocale

3.900

Arte vizuale

Arte plastice și multimedia

3.900

Design de obiect: modă şi ambient

3.900

2

Construcţii, Cadastru şi Arhitectură

Inginerie civilă și instalții

Construcţii inteligente și sustenabile

3.300

3

Drept

Drept

Drept penal şi procedură penală

3.000

Drept civil şi procedură civilă

3.000

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

3.000

4

Geografie, Turism şi Sport

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

Educaţie fizică şi antrenament sportiv

3.000

Kinetoterapie și reeducarea funcţională

3.000

Geografie

Gestiune şi amenajare turistică

3.000

Gestiunea şi planificarea teritoriului asistată de GIS

3.000

Tourism management and planning (limba engleză)

3.000

5

Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Management în tehnologia informaţiei

3.300

Ingineria sistemelor

Sisteme automate avansate

3.300

Inginerie electrică

Sisteme avansate în inginerie electrică

3.300

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii

3.300

Inginerie şi management

Management şi comunicare in inginerie

3.300

6

Inginerie Energetică şi Management Industrial

Inginerie energetică

Energii regenerabile

3.300

Managementul sistemelor de energie

3.300

Inginerie şi management

Managementul calităţii şi protecţia consumatorului in domeniul textile-pielărie

3.300

7

Inginerie Manageriala si Tehnologica

Inginerie industrială

Concepţie, fabricaţie şi management asistate de calculator

3.300

Ingineria autovehiculelor

Sisteme si tehnologii avansate in ingineria autovehiculelor

3.300

Inginerie şi management

Inginerie economică şi management pentru afaceri

3.300

Inginerie şi management în domeniul autovehiculelor

3.300

Mecatronică şi robotică

Sisteme mecatronice avansate (limba engleză)

3.300

8

Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării

Istorie

Istoria vestului românesc

3.000

Relaţii internaţionale şi studii europene

Dezvoltare regională şi comunicare instituţională in Uniunea Europeană

3.000

Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene

3.000

Studii europene (în limba engleză)

3.300

Securitate europeană

3.300

Ştiinţe politice

Politici publice europene

3.000

9

Litere

Filologie

Cultură şi civilizaţie europeană

3.000

Literatură română. Relevanţe europene

3.000

Tipuri de modernitate in spaţiul anglofon şi francofon

3.000

10

Facultatea de Medicină şi Farmacie

Medicină

Managementul afecţiunilor aparatului locomotor

3.000

Managementul serviciilor de sănătate

3.000

11

Protecţia Mediului

Agronomie

Tehnologii moderne în exploataţiile agricole şi zootehnice

3.300

Horticultură

Tehnologii horticole moderne

3.300

Inginerie mediului

Managementul situaţiilor de urgenţă, crizelor şi dezastrelor în agricultură, silvicultură şi industria alimentară

3.300

Ingineria mediului şi securitate în muncă

3.300

Ingineria produselor alimentare

Siguranţă şi securitate agroalimentară

3.300

Inginerie şi management

Managementul unităţilor de turism şi alimentaţie publică

3.300

Silvicultură

Valorificarea durabilă a resurselor pădurii

3.300

12

Ştiinţe

Biologie

Biodiversitatea şi monitorizarea ecosistemelor

3.000

Chimie

Chimie structurală şi aplicativă

3.000

Fizică

Fizica explorărilor şi terapiilor biomedicale

3.000

Informatică

Sisteme distribuite în internet

3.000

Matematică

Matematică didactică

3.000

13

Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor regionale

3.000

Economia şi administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii

3.000

Administrarea afacerilor /Business administration (lb. engleză)

3.500

Contabilitate

Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor

3.000

Economie şi afaceri internaţionale

Administrarea afacerilor interne şi internaţionale ale întreprinderilor mici şi mijlocii

3.000

Relaţii economice europene

3.000

Administrarea afacerilor internaţionale /International business administration (lb. engleză)

3.500

Finanţe

Finanţe, bănci, asigurări

3.000

Management

Managementul organizaţiei

3.000

Management avansat /Advanced management (lb. engleză)

3.500

Marketing

Marketing şi comunicare în afaceri

3.000

14

Ştiinţe Socio-Umane

Asistență socială

Managementul serviciilor sociale

3.100

Sociologie

Gestiunea resurselor umane

3.100

Psihologie

Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie

3.100

Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională

3.100

Ştiinţe ale educaţiei

Educaţia integrată în învăţământul primar şi preşcolar

3.100

15

Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman"

Teologie

Teologie sistematică pe fundamente biblice şi patristice

3.000

Istorie bisericească şi gândire creştină

3.000