• Încasarea în numerar a taxei de confirmare+taxa școlarizare tranșa I se va realiza EXCLUSIV la Casieria autorizată din Campus Central UO (fără să depășească 5000 lei).  
 • La FMF rămâne posibilitatea de încasare prin POS

COMUNICAT

CU PRIVIRE LA PLATA TAXEI DE ÎNMATRICULARE ŞI A TAXEI DE ŞCOLARIZARE PENTRU STUDENŢII ADMIŞI ÎN ANUL I


I. Referitor la taxa de înmatriculare şi taxa de şcolarizare pentru studenţii admişi în anul I

a) Taxa de înmatriculare se achită de către toţi studenţii admişi, la termenele stabilite de către facultăţi.

b) În conformitate cu prevederile Procedurii privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ, afişată pe pagina web www.uoradea.ro, pentru studenţii admişi la forma cu taxă,

la confirmarea locului, plata taxei de şcolarizare se poate face după cum urmează:

 • Plata integrală a taxei de şcolarizare anuale. Achitarea integrală a taxei de şcolarizare, până la 15 octombrie a anului universitar în curs, atrage după sine reducerea acesteia cu 5 % din valoare, cu excepţia taxelor de şcolarizare în valută pentru care nu se aplică reducerea.
 • Plata primei tranşe din taxa de şcolarizare anuală (procedura mai sus menţionată prevede posibilitatea de a plăti taxa anuală în trei tranşe egale).

II. Taxele la confirmare respectiv taxa de înmatriculare şi taxa de şcolarizare se pot achita după cum urmează:

1. Plata în numerar la Universitatea din Oradea în Campus Central, program de lucru: intre orele 9-16 in zilele lucratoare si intre orele 9-16 sambata si duminica

 • Casieria Centrală a U.O. în incinta corpului I, etajul I,
 • Birou Taxe a U.O. în incinta corpului I, parter,
 • Punct de încasare în incinta Facultăţii de Medicina si Farmacie etajul 1 la Decanat

2. Plata cu card bancar prin sistem POS la Universitatea din Oradea în Campus Central, program de lucru: Intre orele 9-16 in zilele lucratoare si intre orele 9-16 sambata si duminica

 • Birou Taxe a U.O. în incinta corpului I, parter.
 • Punct de încasare în incinta Facultăţii de Medicina si Farmacie etajul 1 la Decanat

3. Plata în numerar la sucursalele Băncii Transilvania, conform programului de lucru stabilit de bancă.

Se vor preciza: numele instituţiei - Universitatea din Oradea si datele de identificare ale studentului.

Având în vedere că se fac confirmări şi în zilele de sâmbătă şi duminică, vă comunicăm că sucursala BT Agentia Lotus Center, din Oradea str. Nufarului nr. 30, funcţionează cu program de Luni – Sâmbată în intervalul orar 10:00-19:00.
4. Plata prin virament bancar:

- în contul RO59TREZ07620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.

5. Plata prim mandat poştal

- în contul RO59TREZ07620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.

Pentru modalităţile de plată de la punctele 3,4,5 (prin numerar la banca, virament bancar şi mandat poştal), studentul trebuie să precizeze următoarele informaţii:

 • Universitatea din Oradea;
 • Numele şi prenumele studentului;
 • Codul numeric personal al studentului;
 • Facultatea;
 • Programul de studii;
 • Anul de studiu/an universitar;
 • Forma de învăţământ;
 • Categoria taxei (înmatriculare sau şcolarizare);
 • Suma de plată.

III. Dacă suma de plată, datorată de student la confirmare, depăşeşte plafonul de 5.000 lei operaţiunea se poate realiza doar prin virament bancar sau POS, conform prevederilor Legii nr. 70/2015 (este interzisă prin lege încasarea fragmentată - fracționarea sumei de încasat în mai multe tranșe, pentru a evita plafonul de încasare în numerar stabilit prin lege).

×

TOP

Universitatea din Oradea practică un regim de taxe flexibil, competitiv și adaptat pieței noastre.

Iar la nivel european este unul dintre cele mai convenabile.

CONVINGE-TE AICI!

Taxe mici!