Ciclul III - Studii universitare de doctorat

-Învățămât cu frecvenţă / frecvență redusă-

Nr. crt

Şcoala doctorală

Domeniul fundamental

Domeniul de doctorat

An de studiu

Cuantum taxe de şcolarizare

2018-2019

-LEI-

1

Geografie

Matematică şi ştiinţe ale naturii

Geografie

toţi anii

3.500

2

Ştiinţe Inginereşti

Ştiinţe inginereşti

Inginerie electrică

toţi anii

4.500

Inginerie energetică

toţi anii

4.500

Inginerie industrială

toţi anii

4.500

Inginerie și management

toţi anii

4.500

Agronomie

toţi anii

4.500

3

Istorie

Ştiinţe umaniste şi arte

Istorie

toţi anii

3.700

4

Filologie

Ştiinţe umaniste şi arte

Filologie

toţi anii

3.700

Teologie

Teologie

(sub rezerva înfiinţării)

I

3.700

5

Ştiinţe Bio-Medicale

Ştiinţe medicale

Medicină

toţi anii

5.500

Ştiinţe biologice şi bio-medicale

Biologie

toţi anii

3.900

6

Ştiinţe Economice

Ştiinţe sociale

Economie

toţi anii

3.500

Administrarea afacerilor

(sub rezerva înfiinţării)

I

3.500

Finanţe

(sub rezerva înfiinţării)

I

3.500

7

Sociologie

Ştiinţe sociale

Sociologie

toţi anii

4.000

Descărcați documentul

×

TOP

Universitatea din Oradea practică un regim de taxe flexibil, competitiv și adaptat pieței noastre.

Iar la nivel european este unul dintre cele mai convenabile.

CONVINGE-TE AICI!

Taxe mici!