Acest website folosește cookie-uri | This website is using cookies
Acest website folosește cookie-uri pentru îmbunătățirea experienței online | This website is using cookies to ensure you get the best online experience
×

Calendarul concursului de admitere este diferențiat pe Şcolile Doctorale ale IOSUD Universitatea din Oradea după cum urmează:

Nr. crt.

Activitate

Școlile Doctorale ale IOSUD Universitatea din Oradea

1

Înscrierea la Facultatea de Litere în vederea susţinerii testului de limbă străină.

Conform programului afişat la Decanat şi la

SSUD şi postat pe pagina web a Studiilor Universitare de Doctorat;

2

Înscrierea pentru admitere la studiile universitare de doctorat – la secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat, Biblioteca nouă, etaj 4;

16.07.2018-20.07.2018

05.09.2018- 17.09.2018

3

Colocviul de admitere la doctorat – la școlile doctorale, conform programului afişat la Şcolile doctorale şi la CSUD, precum şi pe pagina web a acestora; Rezultatele concursului de admitere se afișează la avizierul școlilor doctorale și pe pagina web cel târziu a doua zi după admitere

18.09.2018- 19.09.2018

4

Depunerea contestațiilor (dacă este cazul) la Secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat

24 de ore de la afişarea rezultatelor (zile lucrătoare)

5

Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații

24 de ore de la depunerea contestațiilor (zile lucrătoare)

6

Confirmarea locului de către candidații admiși (inclusiv plata primei tranșe din taxa de școlarizare, în cazul candidaților admiși la forma cu taxă și depunerea la Secretariat SUD a actelor doveditoare);

24.09.2018-26.09. 2018

7

Înmatricularea studenților-doctoranzi, prin Decizie a Rectorului emisă în baza hotărârii CSUD.

01.10.2018

 

×

TOP

Universitatea din Oradea practică un regim de taxe flexibil, competitiv și adaptat pieței noastre.

Iar la nivel european este unul dintre cele mai convenabile.

CONVINGE-TE AICI!

Taxe mici!